Största lager-/logistikbyggnader i Sverige:

Skara ca 142 000 kvm
Helsingborg ca 114 000 kvm
Haninge ca 97 000 kvm

Rättelse: Bild

I vårt Nyhetsbrev Februari hade vi med en bild vid artikeln om Markföroreningar. Marken på bilden ägs i huvudsak av KilenKrysset koncernen som exploaterar marken för egna anläggningar samt säljer mark till andra exploatörer. Bildens syfte var att illustrera en exploateringsmark och har inget med innehållet i texten om föroreningar att göra.

Vi ber om ursäkt för att vi inte varit tydligare med detta.

Mark efterfrågas

I alla storstadsregioner sker en ständig förtätning. I takt med urbaniseringen till storstäderna ökar kreativiteten, samtidigt blir möjligheterna färre.

Skyskrapor

Vi ser en allt ökande efterfrågan på utvecklingsbara ytor att bebygga och/ eller konvertera, på längden, höjden och tvären; råmark, vindar, källarlokaler, kyrkor, industrilokaler, på vatten, listan kan göras lång.
Många projekt är komplexa och inte sällan krävs en segdragen planprocess. Att som liten, och kanske oerfaren fastighetsägare driva olika frågor kan kännas tröstlöst. Dock satsas allt mer hos de större aktörerna på just denna möjlighet.

Sitter du på en outnyttjad resurs eller har en idé om utveckling av din fastighet? Tveka inte att höra av dig till oss, vi har ett ständigt flöde av aktörer som letar projekt att sätta tänderna i…