Skördetider?

Sommaren är över, de gröna fälten har mognat till gult och på de flesta håll har även skörden hunnit bärgats och det med gott resultat efter ett år som gödslats väl med lagom mängder av gödning, regn och sol. Kanske är det även dags att skörda år av slit, investeringar och bekymmer i fastigheter? Problemet för bonden är att han måste skörda varje höst och blir skörden god för honom blir den oftast det även för grannarna och då ökar utbudet och priset sjunker efter som världens befolkning bara kan äta en viss mängd bröd.

Det problemet dras inte fastighetsmarknaden med, i alla fall inte just nu. Här har marknaden gödslats med räntesänkning efter räntesänkning vilket dragit ned avkastningskraven till historisk låga nivåer. Ovanpå det så har de osäkra finanserna i Sydeuropa fått internationella investerar att dra sig norrut. Den senaste tidens globala börsoro har även den gjort att börsen som placeringsalternativ blivit mindre attraktivt.

Kvar att investera i är nästan bara fastigheter. Detta har drivit upp mängden tillgängligt kapital för investeringar i fastigheter till väldigt höga nivåer med mycket höga priser som följd. Speciellt välskötta fastigheter på bra läge gynnas av detta, så de som vårdat sina fastigheter väl under lång tid har nu möjlighet att skörda till väldigt höga priser. Naturligvis så har även priserna för de lite sämre fastigheterna gynnats av uppgången. Så till skillnad från bonden går det nu för fastighetsägare att skörda stora kvantiteter av olika kvaliteter till mycket höga priser.

Bjurfors Näringsliv skänker pengar till flyktingkatastrofen

I dessa katastroftider känner vi på Bjurfors Näringsliv att det finns viktigare saker än affärer och fastigheter. Vi har därför dragit vårt strå till stacken för att hjälpa de flyktingar som flyr över Medelhavet genom att skänka en del av vår omsättning till Röda korset.

Med våra insatser hoppas vi att vi bidragit till att underlätta livet för åtminstone några av de flyktingar som flytt för sina liv.

Turning Torso 10 år

Nu har det gått 10 år sedan Malmös nya landmärke i form av den 190 m skruvade skyskrapan Turning Torso ritad av Santiago Calatrava invigdes. Det är fortfarande nordens högsta skyskrapa och består främst av hyreslägenheter. Visserligen blev det lite dyrare än tänkt men alla som besöker staden verkar besöka byggnaden som fotograferas dygnet runt året runt av intresserade entusiaster.


Från ax till limpa

Gunnar Stignäs har arbetat med och ägt fastigheter under större delen av sitt yrkesverksamma liv. När Gunnar ägde som flest fastigheter var han en av de största privata fastighetsägarna i Sundbyberg. Under senare år har Gunnar sålt det mesta av sitt innehav och beslutade sig för att även avyttra de sista i sitt bestånd, tre fastigheter i centrala Sundbyberg.

Bjurfors Näringsliv fick uppdraget att hjälpa Gunnar med försäljningen. Vi vill med denna försäljning som exempel visa hur vi går tillväga vid den här typen av överlåtelser, vilka överväganden och vilka beslut som kan fattas inför och under en sådan process.

– Gunnar, hur kommer det sig att du valde att sälja med hjälp av Bjurfors Näringsliv?
– Jag kände till Bjurfors Näringsliv sedan tidigare då de varit etablerade på marknaden under många år men hade inte anlitat dem. Vi hade kontakt
i ett annat ärende och jag blev intresserad av deras tjänster. Redan vid första mötet fick jag en bra känsla, bra svar på mina frågor och stort förtroende för dem.

Planerna tog snabbt form och tillsammans med Gunnar tog vi fram ett tydligt koncept och en plan för hela affären, Vi gick igenom hela bolagsstrukturen och konstaterade att inget behövde ändras avseende ägandet mer än en namnändring på ett av bolagen. En tydlig tidplan efter Gunnars önskemål sattes upp. Redan i ett tidigt skede påbörjades urvalet av potentiella köpare. Gunnar fick möjlighet att komma med sina synpunkter då han var mån om att de hyresgäster han haft i många år skulle hamna i goda händer.

– Vad var viktigast för dig vid försäljningen Gunnar?
– Att hitta rätt köpare, och att inte sälja till fel
köpare. Tiden var egentligen inte viktig men när väl säljbeslutet är fattat vill man ju agera så fort som möjligt. Som säljare vill man ju alltid ha så bra betalt som möjligt men det var ändå inte det viktigaste för mig.

Gunnar hade fört diskussioner med en intressent under en längre tid. Rekommendationen blev dock
att låta denne delta på lika villkor som övriga. En tidigare utförd värdering fanns på beståndet, som inte gick att ifrågasätta men förhoppningen och bedömningen från vår sida var att nivån i värderingen borde kunna överträffas.

Processen vi valde att använda oss av var ett anbudsförfarande. Utvalda intressenter gavs möjlighet att inkomma med indikativa bud. Marknadsföringen skedde i första hand via Bjurfors Näringsliv eget kontaktnät och våra register. Men för att inte missa någon annonserades beståndet även ut publikt i mindre omfattning. Visningar och fakta-framtagande, kontakter med intressenter och finansiärer pågick under ett par månaders tid.

Redan i väldigt tidigt skede fick vi ett bud från en välrenommerad aktör på en nivå som låg ett antal miljoner över värderingen. Gunnar var beredd att acceptera budet men vi rekommenderade att avvakta, bl.a. med hänsyn till övriga intressenter. Efter sista buddatum kunde vi räkna in ett 20-tal indikativa anbud. Spridningen var stor, från 15% under värdering till 15% över värdering. Även spridningen på typen av spekulanter var stor, allt från små privata aktörer till institutionella förvaltare och fonder. Urvalsprocessen bestod i att utse tre av budgivarna som fick chansen att göra ytterligare DD och revidera sina anbud.

– I detta läge, blev du tveksam till den redan höga nivån, att risken fanns att det inte skulle bli något alls?
– Både ja och nej, nivån var ju högre än min egen förväntan men samtidigt fanns ett grundmurat intresse från ett antal välkända namn, så det kändes stabilt ändå.

De tre anbudsgivarna inkom sedan med sina slutbud och nivån gick upp ytterligare en bit. I samråd med Gunnar valde vi att gå vidare med kommunala fastighetsbolaget Förvaltaren. Skälen var flera, och Gunnar var mycket nöjd med dem som köpare.

”Rätt köpare till rätt pris. Processen med Förvaltaren och den kommunala ordningen var visserligen oviss men jag bedömde dem som mycket väl lämpade och nu med facit på hand är jag jätteglad att vi valde den vägen”

Slutet gott, allting gott. Och, som alltid vid en god affär, hade vi en nöjd köpare och en nöjd säljare. Gunnar fick ett överskott från försäljningen och vi är glada över att Gunnar valt att samarbeta med en partner vi rekommenderar så att Gunnars kapital nu kan arbeta vidare i andra typer av placeringar i väntan på kommande projekt.

– Vilken typ av fastighetsinvestering vill du göra framöver?
– Jag har ett nyproduktionsprojekt på gång. Att bygga är kul! Sen skulle jag gärna
köpa skog någonstans i landet, det ligger mig varmt om hjärtat.

Tack Gunnar för att vi fick nöjet att arbeta med dig. Grattis till en lyckad affär och lycka
till med framtida investeringar!

Danielssons blir
Bjurfors Näringsliv Göteborg

Efter 60 år på den västsvenska bostads- och kommersiella fastighetsmarknaden blir
Danielssons nu en del av Bjurfors Näringsliv Göteborg.

– Danielssons har varit verksamma under lång tid och förmedlat tusentals
bostäder och kommersiella fastigheter med många nöjda kunder, säger Lars-Erik Norström, VD för Danielssons. I och med att vi nu väljer att gå upp i Bjurfors Näringsliv kan vi erbjuda våra kunder det stora mäklarföretagets ansenliga resurser och omfattande kontaktnät för att på så sätt skapa ännu bättre förutsättningar för lyckade fastighetsaffärer.

Mats Ljung, VD för Bjurfors Göteborg kommenterar:
– Vi har verkat på samma marknad som Danielssons under femtio års tid. Under den här tiden har branschen förändrats enormt mycket, och självfallet vi med den. Vi är nu glada att kunna välkomna Danielssons kunder till Bjurfors Näringsliv.