Krönika

Generationsskifte med fastighetsinnehav som ingrediens är en inte ovanlig anledning till avyttring. Ofta ”blir” den/de efterkommande med fastighet som pappa (oftast) byggt, ägt och skött. Inte sällan uppstår efter en tid slitningar i form av okunskap, engagemang och arbetsfördelning mellan de efterkommande. Vilket slit! Det här och mycket annat är värt att reflektera över i god tid innan man väljer att kliva av ett ägande. Planera och ”kratta i manegen” för dina efterkommande.

Kan ni sälja ett fd kärnkraftverk? Ja, vi antog den utmaningen för en tid sedan, på uppdrag av Vattenfall. Intresset var stort, framförallt medialt. Ett spännande och minst sagt utmanande uppdrag, som nu är slutfört.

Andra aktuella utmaningar är att blåsa liv i äldre, ofta perifert belägna, fina fastigheter men med utmaningen att hitta rätt verksamhet. Ny teknik kan ibland vara lösningen för dessa lantligt belägna fastigheter och kanske även för att lösa bostadsbristen.

Läs mer om detta, och mycket annat, i sensommarens nyhetsbrev!

I skrivande stund är inte valet avgjort, men vi hoppas att alla gjort sitt val, och att det blir en regering som driver FastighetsSverige framåt. Lycka till!

Marvikens kraftverk SÅLD

Bjurfors Näringsliv var rådgivare i transaktionen gällande Marvikens kraftverk.

– Det har varit en lång säljprocess av en komplicerad fastighet men Vattenfall är nöjd över att slutit ett köpeavtal med en köpare som har mycket intressanta planer hur man vill utveckla fastigheten säger Carl-Henrik Ageman och Pernilla Sjödin, på Bjurfors Näringsliv.

Marviken är en vackert belägen fastighet i Östergötlands skärgård bestående av 80 ha land och 170 ha vatten som inledningsvis skulle bli Sveriges första tungvattenreaktor. Den startades aldrig utan konverterades senare till oljekraftverk med väldigt få drifttimmar.

Förstärkning till Bjurfors Näringsliv Stockholm

Gustav Sandström började sin karriär på Bjurfors i Åre 2005 med fokus på utveckling av fastighetsprojekt i form av nyproduktion, projektering av mark samt kommersiella fastigheter. Vidare har Gustav varit delägare i Bjurfors Nacka mellan 2009 – 2018.
För Gustav är det viktigt med både nöjda säljare och köpare, för honom är engagemang och tillgänglighet nyckeln till lyckade försäljningar.

Har du funderat på att lämna över? Många fastighetsägare och företagare står inför denna fråga. Det är ett stort steg att ta och en fråga som behöver planeras väl så att det blir som det var tänkt.

För att det ska bli bra så är det oftast bättre om det görs medan alla inblandade är vitala och fastigheten eller bolaget fortfarande är välskött. Efter ett plötsligt dödsfall eller efter några år där underhåll och administration inte riktigt orkats med kan det bli mycket svårare. Därför är det viktigt att i tid prata med varandra så alla vet vad de andra vill och kan.
En viktig fråga är om det finns någon som kan ta över. Någon som har tid och lust att fortsätta att serva hyresgästerna och underhålla byggnaderna. Att äga fastighet ska vara något som uppskattas, ger energi och avkastning. Inte en börda och irritationsmoment. Det gäller även att nästa generation har kunskapen och intresset att förvalta arvet. Arvtagarna bör på ett tidigt stadium bli insatta i förvaltningen så de vet vad som krävs för att hålla hyresgästerna nöjda och hur fastigheten sköts ekonomiskt, tekniskt och juridiskt. Då blir övergången mycket smidigare.
En annan fråga är den ekonomiska fördelningen mellan arvtagarna. Även här är det bra att prata med varandra så de inblandade känner att det blivit rättvist behandlade så syskonen kan fortsätta vara vänner. Ibland kan det då vara lättare att rättvist dela en påse pengar än en fastighet. Andra placeringar passar kanske nästa generation bättre och för avvecklaren kan det ges utrymme till lite extra guldkant. Visst utlöser en försäljning omkostnader såsom skatt, arvode mm men efter de senaste decenniernas uppgång av fastighetspriser har innehavet ändå oftast varit väldigt lönsamt och det kan vara bättre att glädja sig över vad som blir kvar än gräma sig över det som går bort.
Visst är tanken på arvegods som förvaltas inom samma familj i generationer en tilltalande tanke om förutsättningarna är de rätta. Annars är det kanske bättre att själv få styra avvecklandet så det blir som det är tänkt. Det viktigaste är att arvet och minnet blir något positivt och att de inblandade förblir vänner.

Plats för nya visioner

I takt med att flyktingströmmen ebbat av och fler och fler av dem som kom nu hittat andra boenden har behovet av flyktingförläggningar minskat radikalt.
För några år sedan dammsögs marknaden på allt som skulle kunna hysa flyktingar. Den tiden är förbi och nu kommer många av dessa fastigheter ut på marknaden igen. Det ger möjlighet för nya visioner. De flesta av dessa fastigheter är väl underhållna fastigheter i vackra omgivningar som före flyktingströmmen var skolor, vandrarhem, gästgivargårdar mm.
Vad ska det bli av dem i framtiden? Ja det är svårt att säga men de som kommer på lösningar kan säkert tjäna pengar på detta. Kanske kan de byggas om till permanentboende eftersom många av dem som inte har råd med villa har en längtan till att bo utanför städer och större samhälle. Med dagens teknik går det även ofta bra att arbeta utanför städerna och då skulle några fastigheter kunna bli mindre kontorshotell för dem som inte vill pendla men ändå ha lite folk runt sig på arbetstid.
Med dagens låga kronkurs går det kanske att blåsa liv i husen med hjälp av den ökande turismen. Detta är kanske naiva idéer mer tänkta som inspirationskälla och påminnelse om möjligheter än konkreta affärsförslag. För visst vore det väl synd att inte låta dessa ofta arkitektoniskt tilltalande byggnader leva vidare.

Vad görs för att bygga mer bostäder?

Det var generellt sett bara en sak kring bostadsmarknaden alla partier var överens om innan valet och det var att de önskade att det byggs mer bostäder!
Boverkets uppskattar att behovet 2025 kommer vara ca 600 000 – 700 000 nya bostäder. Med tanke på att antalet färdigställda bostäder under 2017 var 51 595 stycken och att påbörjade nya bostäder 2018 har sjunkit med 8% i förhållande till 2017 (källa SCB) så ser efterfrågan ut att vara större än tillgången under ganska lång tid framöver.
Viljan finns men det kommer att krävas stora förändringar och ansträngningar för att komma upp i rekordåren i slutet av 60-talet och början av 70-talet när antalet färdigställda lägenheter låg runt 100 000 lägenheter per år. När nu ett ”nytt miljonprogram” måste fram kan vi även konstatera att renoveringsbehovet av det gamla miljonprogrammet är stort. Diskussionen om att bygga nya och billiga bostäder som skall vara enklare i standard är svårt att få ihop med de höga krav som en ny bostad måste uppfylla idag inte minst avseende miljöeffektivitet och tillgänglighet. När miljonprogrammen byggdes var det från hus utan centralvärme med utedass på gården och dusch i källaren som flyttlassen gick ifrån. Så länge oljepriset var lågt så behövde man inte isolera husen i någon större utsträckning, det var bara att skruva upp shunten! Då var det till en hög standard man flyttade! Att erbjuda bostäder med låg standard låter väl inte så lockande men det görs spännande experiment som förhoppningsvis kan ge nya bostäder med ny teknik!
På Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg pågår ett fullskaligt experiment med ett levande huslaboratorium som är tänkt att bli en försöksplats för nya material och ny teknik. Det kan bli allt från utbytbara fasader till bostadsmoduler som själva anpassar sig till temperaturen och mänskliga aktiviteter. Målet är att samla in så mycket data som möjligt om vad som händer i lägenheternas inomhusmiljö och energianvändning. Det ska ske genom mätningar av exempelvis vattenanvändning, energiåtgång och koldioxidhalter. De 29 lägenheterna är byggda med tillfälligt bygglov och huset är byggt i moduler som är flyttbara.
Finns det en flaskhals som det går att göra något åt? Det vi många gånger stöter på är att det tar väldigt lång tid att få fram detaljplaner för att bostäder och att detaljplanerna kan fördröjas under lång tid genom överklaganden. Kanske är det tillfälliga bygglov och möjligheten att ta med dig ditt hus när du flyttar som är framtiden?