Krönika

I en av följande artiklar tar vi upp fastigheter som placerings-alternativ och hur vi tror utvecklingen inom vårt område kommer se ut framöver. Att fastigheter under senare decennier blivit ett allt mer populärt alternativ kan vi som arbetat med detta under denna period med fasthet bekräfta. Vi ser numera ett stort antal nya aktörer i de flesta av våra affärer. Från att ha varit ett segment med ett förhållandevis begränsat antal och typ av intressenter har floran blivit alltmer blandad, både vad avser typ av bolag, personer, ålder, kön och ursprung. Allt fler mer eller mindre kapitalstarka och/eller riskbenägna aktörer ansluter till fastighetssektorn. För oss som har som yrke att hålla kontakt med alla dessa ställer det allt högre krav på service och hantering. Vi arbetar därför ständigt med att uppdatera våra system, arbetssätt och metoder. Bland annat handlar det om att kommunicera relevant och pricksäker information i det ständiga medieflöde vi alla matas med. Detta, och mycket annat, står högt på vår to-do-list.
Förutom en utökad flora av spelare ser vi att allt fler väljer att verka utan att synas, både på köp- och på säljsidan.

Off-market är en väg vissa av olika skäl väljer att sälja genom. Detta i sin tur ställer självklart än högre krav på oss, att i en marknad med ett flöde av nya aktörer sälja fastigheter som inte ska marknadsföras publikt blir ibland en utmaning! Vår egen verktygslåda har under senare år utrustats med fler fack och tekniska finesser och vi jobbar ständigt med att hitta nya lösningar. Utveckling och förändring är stimulerande, vi håller örat mot rälsen och anpassar oss ständigt!

Ny medarbetare på Bjurfors Näringsliv, Göteborg

Tommy Håkansson kommer ursprungligen från Skåne och har de senaste åren pendlat mellan Hönö och Helsingborg där han jobbat som transaktionsrådgivare och affärsområdeschef. Han har tidigare både ägt och drivit företag samt jobbat som VD i fastighetsbranschen och är engagerad i flertalet föreningar och nätverk. Tommys näringslivserfarenhet och kontaktnät bidrar till att skapa nya affärsmöjligheter och hans entreprenörsbakgrund adderar dessutom ytterligare värde i diskussioner kring nyetablering och utveckling av verksamheter. Tommy söker nya nätverk och tar tacksamt emot tips. Han kommer i första hand vara verksam från Göteborg och söder ut där han fortsätter att jobba med transaktioner i främst bolagsform.

Tommy Håkansson

Stockholms stad erbjuder hyresgäster att köpa sina lägenheter

Bjurfors Näringslivs satsning på ombildningar börjar ge resultat. I dagarna har Bjurfors Näringsliv fått uppdrag att ombilda 90 lägenheter i Västertorp och flera andra föreningar är på gång.
I våras beslutade den grönblå majoriteten i Stockholms stad att erbjuda hyresgäster i elva ytterstadsområden att köpa sina lägenheter. I samtliga av dessa områden utgör hyresrätter över 60 procent av bostadsbeståndet och de flesta tillhör allmännyttan. Intresset för dessa ombildningar är än så länge förhållandevis lågt. För Bjurfors Näringslivs del så har det hittills inneburit sex nya potentiella ombildningar.

Genomförd bolagstransaktion
för 800 miljoner

I somras genomförde Bjurfors Näringslivs Göteborgskontor sin
största bolagstransaktion hittills via transaktionsrådgivaren
Lars-Erik Norström.

Fastighetsbeståndet innehöll 18 fastigheter i Göteborg med omnejd. Hotell, kontor, logistik och bostäder med en uthyrningsbar area om ca 55 000 kvm och årliga hyresintäkter på ca 60 miljoner. Några av de mest kända byggnaderna i förvärvet är Läkarhuset, Hotel Poseidon och fastigheten där den klassiska Göteborgskrogen ”Restaurang Räkan” huserade i nästan 40 år.
Försäljningsprocessen pågick i ca 10 månader innan Balder i juni förvärvade beståndet för 800 miljoner. Säljaren var ett bolag som byggt upp beståndet under många år.

Fortsatt gynnsamt
att investera i fastigheter

Återigen verkar det som de som vågade satsa på avkastningsfastigheter står som vinnare och de som fruktade höjda räntenivåer och därför avstod från köp står som förlorare. Den senaste tiden har räntorna fallit ytterligare på grund av global konjunkturavmattning, handelskonflikten mellan USA och Kina, och risken för avtalslös Brexit. I ett flertal länder såsom Frankrike, Belgien, Danmark och Japan ligger räntan på stadsobligationer på negativa nivåer på löptider upp till 15 år. Tyskland, som anses vara EUs motor, liksom Nederländerna har negativa räntor upp till 30 år på sina statsobligationer. I USA ligger räntan på 30-åriga statsobligationer fortfarande på runt 2 procent men den har aldrig tidigare varit så låg och många tror den kommer sjunka ytterligare. Förra FED chefen Alan Greenspan håller det inte för omöjligt att den går under noll även där. Den svenska riksbanken hoppas fortfarande kunna höja räntan i slutet på året men det lär bli svårt med med ovan i beaktande.

Med rädsla för ytterligare konjunkturavmattningar spås inte centralbankerna att höja räntorna utan snarare försöka hålla dem nere och försöka stimulera ekonomin ytterligare genom stödköp och
bankstimulanser. Därför kan vi troligtvis förvänta oss låga räntor under lång tid framöver. Med dessa låga räntenivåer minskar alternativen för att få avkastning på kapital. Ett alternativ till stadsobligationerner är företagsobligationer men med vikande konjunktur ökar även risken i dessa placeringar. I detta perspektiv framstår investering i fastigheter som ett alternativ
väl värt att överväga. Avkastningen blir kanske inte så hög men så länge bostadsbristen i större delen av Sverige består lär bostadsfastigheter generera ett relativt säkert kassaflöde och därmed även avkastning. Lite större risk är det i kontors- och industrifastigheter men dessa har å andra sidan inte haft samma stora sänkning i avkastningskrav som bostadsfastigheterna varför de fortfarande ger en bra kompensation för den ökade risken i dessa fastighetstyper.

Den skicklige fastighetsägaren har dessutom själv större möjlighet att balansera dessa risker genom goda relationer med befintliga hyresgäster, förmåga att hitta nya och möjligheten att anpassa sina fastigheter efter nya behov. Det bör vara enklare att påverka dessa faktorer än att påverka handelskrig och konjunkturnedgångar. Därför borde fastighetsägande fortsatt vara ett intressant alternativ för den intresserade att generera avkastning på sitt kapital under överskådlig framtid.