FUSION – Bostadsrättsförening

Bjurfors Näringsliv har bistått en ekonomisk förening som ägde en större industrifastighet i Stockholm att ändra ägarformen till bostadsrättsförening genom fusion. Fusionen har medfört att medlemmarnas lokaler konverterats från hyresrätter till belåningsbara bostadsrätter på ett mycket kostnadseffektiv sätt.

Vi upplever att det finns ett flertal situationer på marknaden som skapar olägenheter för fastighetsägarna och som kan lösas genom fusionsförfarande.

Ett exempel är att man fusionerar ihop två mindre bostadsrättsföreningar till en större för att förbättra deras kreditvärdighet och ekonomi.

För mer information, ta kontakt med oss så berättar vi mer.

Går du i säljtankar?

Vi har stor efterfrågan på alla typer av fastigheter i Skåne, Göteborg och Stockholm.

Önskar du sälja, men vill vara diskret så hjälper vi dig med en bra och effektiv marknadsföring utan adress och bilder. Vi kallar det Underhand.

bjurforsnaringsliv.se/

Kontakta oss:

naringsliv.malmo@bjurfors.se
naringsliv.goteborg@bjurfors.se
naringsliv.stockholm@bjurfors.se


Coronan slog till med full kraft i början av mars. På extremt kort tid infann sig
en form av globalt krisläge där i stort sett alla marknader drog i handbroms och
tryckte bromspedal i botten. Samtidigt, stängda arbetsplatser, skolor, städer,
länder.
Investerarviljan och riskaptiten blir i detta läge såklart minst sagt låg. Ofta är det ovissheten som är värst, och den var påtagligt hög under ett par månader. När sedan stat och myndigheter började komma med krispaket och åtgärder började fler se möjligheter och hopp.I Stockholm kan vi notera att ”vår” marknad under våren blev klart avvaktande för att sedan relativt fort repa sig och viljan att göra affärer började återkomma framåt sommaren. Under sommaren har vi haft ett sällan skådat tryck och genomfört fler affärer än vanligt. Det har varit transaktioner avseende vård-, bostads-, och industrifastigheter samt även ett par ombildningar. En fusion från ekonomisk förening till Brf har vi också rott igenom i sommar, läs mer i en sidoartikel om detta. Vi ser även efter sommaren en fortsatt vilja hos långivare, säljare, köpare och andra aktörer att göra affärer. Ja, det finns köpare där ute, så vi hoppas givetvis få presentera spännande projekt och fastigheter under hösten. Viruset är något vi lärt oss leva med, och som vi kommer få leva med under lång tid framöver. Självklart har det drabbat vissa branscher hårdare och totalt slagit ut vissa. Samtidigt träffar vi företagare som säger sig vara helt oberörda i sina verksamheter. Orättvist, kan tyckas. Vi vågar inte på något vis flagga för ”faran över” men tror starkt på att marknaden i vårt huvudsegment, styckefastigheter på upp till 150 mkr, kommer fungera väl framöver och att många aktörer, med vissa anpassningar, allt mer börjar återgå till ”business as usual”.I Göteborgsregionen har de senaste 6 månaderna varit intensiva och vi har genomfört lika många försäljningar som under samma period förra året. Vi har märkt av en ökad efterfrågan på hyreshus medan efterfrågan på hotell, restaurang och butiksfastigheter i princip har försvunnit. För fastigheter inom lager och produktion har efterfrågan varit oförändrad. Hur kontorsfastigheter kommer påverkas i det längre perspektivet är för tidigt att säga. Eftersom de flesta hyresavtal är skrivna på 36 månader eller mer med 9 månaders uppsägning så kan det givetvis bli fler vakanser på lokalmarknaden inom några år. Coworking kontor såväl som externlager har generellt korta uppsägningstiden och framförallt på kontor finns det idag vakanser men de kan givetvis komma att fyllas på om större bolag väljer att ersätta delar av traditionella kontor med coworking platser. Ökad internetförsäljning sen corona har ökat efterfrågan på lagerplats likväl som ett flertal branscher minskat efterfrågan men det har inte uppstått några större vakanser. Sommaren ger oftast tid för reflektion och funderingar och även om inte alla funderingar kretsar kring fastighetsmarknaden så har det givetvis funnits funderingar kring om hösten skulle innebära en avmattning. Vi kan dock redan konstatera att det är fortsatt god efterfrågan och att vi genomfört ett flertal transaktioner!

I Skåne fruktade vi det värsta med ett flertal affärer som i princip var färdigförhandlade men inget avtal tecknats när krisen slog till. Dock gick det vägen och alla köpare stod för sina bud och genomförde köpen förutom i ett fall. Därefter rullade det på nästan som vanligt med stort intresse och budgivning över utgångspris på både bostadsfastigheter och tomma industrifastigheter. Uthyrda industri och kontorsfastigheter med balanserad risk gick också bra och gör det fortfarande. Det enda som kunderna varit lite avvaktande till är fastigheter med lite större risk som t ex butiker på sämre läge, restauranger eller hyresgäster med skakig balansräkning. Nu har dock oron lagt sig så nu har även de flesta av de fastigheterna sålts. I nuläget har vi därför en marknad med väldigt litet utbud, stor efterfrågan och därför gynnsamt säljläge.