• Högt läge medför vacker utsikt från uteplatser
  • Lekplatsen ägs och sköts av kommunen
  • Fastigheterna gränsar till varandra
Båstad
Bostadsfastighet
Adress
Porfyrvägen 1,3,5,9,11 (A-B)
Pris
13 000 000 kr
Uthyrbar area
822 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
692 448 kr/år
Tomtarea
4 918 Kvm

För mer information kontakta

Peter Borgelin Peter Borgelin Reg. Fastighetsmäklare peter.borgelin@bjurfors.se
+0705903468
070-590 34 68

Kontakta mäklaren för visning

10 Marklägenheter Båstad

Båstad – fem parhus i gott skick Östra Karup

Tre punkter

Fem parhus i gott skick

Naturskönt läge vid foten av Hallandsåsen nära E6 och Båstads centrum

 

Fastighetsbeskrivning

Ett sällsynt tillfälle att förvärva ett välbeläget bostadsområde med fem parhus i synnerligen gott skick med utmärkt läge vid foten av Hallandsåsen.

 

Bakgrund: Östra Karup är ett mindre samhälle ca 6 km öster om Båstads centrum. Området har ett vackert läge vid foten av Hallandsåsen och nivåskillnaden bidrar till att flera av marklägenheterna har milsvidd utsikt över slätten mot Halmstad m.m. Området har expanderat de senaste åren med nyproduktion av bostäder. Det är nära till E6 och även till järnvägsstationen. I närområdet finns den nybyggda Östra Karups förskola och serviceutbud samt bussförbindelser m.m. Området är känt för goda rekreationsmöjligheter gränsande till naturreservat med närhet till golf m.m.

 

Till Ängelholm är det ca 20 km. Halmstad ca 30 km samt Helsingborg ca 50 km. Till den nya  järnvägsstationen med utmärkta förbindelser är det endast ca 3 km.

 

Fastigheterna: Fastigheterna omfattar fem (5) friliggande parhus som enligt taxeringen är uppförda 1990. Fyra av parhusen är identiska med åtta lägenheter med 3 rok á 80 kvm medans det femte parhuset har två lägenheter med 4 rok á 91 kvm. Parhusen som ligger samlat och gränsar till varandra består av fem fastigheter (fastighetsbeteckningar). De är ej samtaxerade eller samintecknade varför det är enkelt att avyttra enskilda fastigheter i framtiden om så önskas.

 

Beskrivningen är delvis utformad som om att det är en enhet/fastighet.

 

Tomt: Den friköpta tomtmarken uppgår totalt till 4.918 kvm (816+1.079+1.080+837+1.106 kvm).

 

Samtliga parhus har uteplatser och rabatter som resp. hyresgäst ansvarar för. Stensatta uteplatser och gångstigar m.m. I övrigt är det anlagd gräsmatta. Fristående belysning på stolpe vid resp. lägenhet. Två asfalterade parkeringsplatser tillhör resp. lägenhet.

I anslutning till fastigheten ligger en större lekplats som kan nyttjas av allmänheten och ägs och sköts av Båstads kommun.

 

Byggnation: Parhusen är uppförda i vinkel i ett plan.  

Grundläggning med utbred gjuten betongplatta på mark. Stomme av trä, fasad med lockpanel av trä, bjälk- och taklag av trä. Taktäckning med betongpannor. Fönsterbågar av trä med isolerglasfönster. Golvvärme via separat frånluftsvärmepump i resp. lägenhet. Mekanisk ventilation.

Utöver de fem parhusen finns ett oisolerat fastighetsskötarförråd om ca 4 kvm.

 

Ytor: Enligt taxeringen uppgår den sammanlagda bostadsytan till 822 kvm (fyra parhus á 80+80 kvm samt ett parhus á 91+91 kvm). Någon kontrollmätning av ytor har ej genomförts av nuvarande ägare.

 

Interiör: Lägenheterna är genomgående och företrädesvis av samma standard. Köken har matplats och vitlackerad skåpsinredning, fläkt, spis med häll samt  kyl och frys. Vardagsrum med utgång till stensatt uteplats. Klädkammare. Badrum med dusch, plastmatta resp. våtrumstapet. Tvättpelare med tvättmaskin resp. torktumlare. Golven består i övrigt av slipbar ekparkett i vardagsrummen samt laminatgolv eller plastmatta i övriga rum.

Samtliga lägenheter har tillgång till ett lägenhetsförråd som nås utifrån via trädgården.

 

Bygglov: Det är inte utrett om där finns ytterligare byggrätt eller om det går att bygga mer på fastigheten efter en sammanläggning. Ett alternativ som kan vara intressant på sikt är att inreda ett vindsplan genom att höja takresningen. Om detta medges så får lägenheterna milsvid utsikt mot såväl Halmstad som Hallandsåsen. Det är ej undersökt huruvida detta är möjligt.

 

 Underhåll: Följande åtgärder är utfört de senaste åren:

- 2013-2019 byttes frånluftsvärmepumpar i samtliga  lägenheter ut.

- 2013-2014 målades samtliga fasader.

- Nya vitvaror omkr. var femte år

 

Hyresintäkter: En förhandling med hyresgästföreningen om hyreshöjning är nyligen avslutad och den totala hyresintäkten kommer att fr.o.m. 1 juni 2021 uppgå till kr 710.520/år

 

Driftskostnader: Lägenheterna är uthyrda med s.k. kallhyra. Hyresgästerna har egna elabonnemang. Fastighetsägaren svarar för vatten, renhållning/sopor, fastighetsskatt, försäkring, fastighetsskötsel inkl. gräs samt snöröjning m.m. Tillkommer årlig avgift till vägförening för skötsel av vägar i området samt kostnader för  yttre och inre underhåll.

Anm. I hyreskontrakten anges att fastighetsägaren endast klipper gräsytor som är åtkomliga med åkgräsklippare. Övriga ytor svarar resp. hyresgäst för. Enl. f.ägaren svarar  hyresgästerna själva för snöröjning av resp. p-plats.

 

Lediga lägenheter: Det är generellt mycket låg omflyttningsgrad i fastigheten. Av en tillfällighet är en lägenhet om 80 kvm (Porfyrvägen 11B) uppsagd per den 210527. Det finns en ständig efterfrågan efter lägenheter i området. Säljaren har valt att avvakta med att hyra ut den aktuella lägenheten och överlåter till en köpare att hyra ut den eller nyttja den för eget bruk.

 

Övrigt: Några hyresgäster har egen diskmaskin som ej ingår i fastigheten

- Tv-antenn till resp. lägenhet.

-  Parhusen har egna elmätare.

- De asfalterade ytorna tillhör fastigheten.

- GA BÅSTAD ÖSTRA KARUP GA:2 avser snöskottning och sopning av kvarterets gator.

 

Visning: V.g. respektera att  visning av fastigheten endast äger rum efter  ök. med ansvarig fastighetsmäklare Peter Borgelin.  

Planlösning

Ritningsunderlag översänds på begäran.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Fastigheterna förvärvades av nuvarande ägare Esge AB 2009. Försäljningen omfattar fem fastigheter. 

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Säljaren föredrar att överlåta fastigheterna som en fastighetsaffär men kan efter ök. eventuellt överväga en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Säljaren har fri prövningsrätt. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggning BÅSTAD ÖSTRA KARUP GA:2 GA1

Avser enligt säljaren en vägförening som utför snöskottning och sopning av kvarterets gator.

Årskostnad ca 6.200 kr/år

 

Taxering/Fastighetsavgift

Försäljningen avser fem fastigheter med typkod 220, bebyggd småhusenhet.

Nedan redovisas föreslagna taxeringsvärden för år 2021 från Skatteverket

Båstad Gräsryd 6:52; tax.värde totalt  kr 2.016.000 varav byggnad 1.468.000

Båstad Gräsryd 6:53; tax.värde totalt  kr 2.030.000 varav byggnad 1.468.000

Båstad Gräsryd 6:54; tax.värde totalt  kr 2.030.000 varav byggnad 1.468.000

Båstad Gräsryd 6:55; tax.värde totalt  kr 2.016.000 varav byggnad 1.468.000

Båstad Gräsryd 6:57; tax.värde totalt  kr 2.182.000 varav byggnad 1.618.000

Totalt föreslaget sammanlagt tax.värde för år 2021 = kr 10.274.000

Fastighetsavgiften uppgår till 0.75% av det totala taxvärdet med ett tak om kr 8.524/fastighet.

Om föreslagna tax.värden för 2021 fastställs så uppgår skatten sammanlagt till 8.524 x 5 = kr 42.620