• Asfalterad gårdsplan
  • Översikt
  • Butik/försäljning
Staffanstorp
Industri/Verkstad
Adress
Kavallerivägen 23-42
Åsatt fastighetsvärde
18 500 000 kr

För mer information kontakta

Mats Lundberg Mats Lundberg Reg. Fastighetsmäklare mats.lundberg@bjurfors.se
040-608 30 11

Kontakta mäklaren för visning

För mer information kontakta

Mikael Ekman Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82
073-920 66 63

Kontakta mäklaren för visning

Tomställd industrifastighet i Staffanstorp

Gedigen och välskött Industrifastighet i Staffanstorp, med mycket bra exponering mot riksväg 11.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten är tomställd och belägen i södra delen av Staffanstorp med bra exponeringsläge mot riksväg 11 från Malmö. Tomten utgör ca. 20 316 kvm och är till största delen asfalterad och inhägnad med stängsel.

Fastighetens byggnader utgör ca. 4 060 kvm uthyrbar yta och fördelar sig på två byggnader och är i mycket bra skick. 

Den större huvudbyggnaden är ca. 2 564 kvm.

Här finns nybyggda personalutrymmen med omklädnings/duschrum, wc, personalkök med matrum i öppen planlösning. I denna delen finns ett nytt golvvärmesystem.

Här finns också två stora visningshallar om totalt ca. 640 kvm. Ljus och modern butikslokal omgärdad av ett 10-tal kontor och försäljningsrum, totalt ca. 340 kvm. Lokalerna kan enkelt ändras och anpassas efter behov. Verkstad med travers, stora portar och lager utgör ca. 1 649 kvm.

Uppvärmning sker med nyare jordvärmepump, airotemprar och en väl tilltagen ventilationsanläggning. 

Kallager byggt 2011 om ca.1 331 kvm med stora portar och en separat tvätthall om ca. 165 kvm..

 

Omgivning/Natur

Fint beläget med fritt läge mot väg 11 som ger ett bra exponeringsläge. Denna del av Staffanstorp växer med nya företag och har ett mycket bra läge även för logistik.

Kommunikationer

Lätt att komma ut på väg 11 och ett par minuter till Malmös yttre och inre ringväg. 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

 

Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggning STAFFANSTORP GREVIE GA:2
GA2

Gemensamhetsanläggning STAFFANSTORP ÖNSVALA GA:7
GA1

Servitut

Ledningsratt starkström, Last
1230-528 - 1, 2001-03-12

Ledningsratt starkström, Last
1230-265 - 1

Officialservitut vattenledning, Förmån
1230-265 - 2, 1991-12-11

Officialservitut väg, Förmån
1230-776 - 1, 2007-08-29

Byggnadsbeskrivning

INDUSTRIENHET, ANNAN ÖVRIG BYGGNAD (433) (433)
Byggnad, värde: 10 994 000 kr
Mark, värde: 5 800 000 kr
Summavärde: 16 794 000 kr

Taxeringsår: 2019

Areafördelning

Önsvala  Yta (m2)

Kontor 150
Omklädningsrum
Matrum 60
Visningshall 400
Visningshall 240
Butik 340
Verkstad 1140
Lager, rum 99
Lager, komponent 135

Totalt :2564 Kvm


Kallager (stora hallen) 1056
Kallager 275
Tvätthall 165
Totalt: 1496 Kvm

 

Lokalytor 4.60 kvm.
Tomtyta 20316 Kvm.