• Silversparregatan 28 - Orrefors
  • Silversparregatan 28 - Orrefors
  • Kantavägen 15 - Orrefors
Nybro
Bostadsfastighet
Adress
Kantavägen 15-17, 19-23 och Silversparrevägen
Pris
7 900 000 kr
Uthyrbar area
1 590 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
1 551 600 kr/år
Tomtarea
16 487 Kvm

För mer information kontakta

Mikael Ekman Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82
073-920 66 63

Kontakta mäklaren för visning

Bostadsbestånd i Småland

Bostadsbestånd i Orrefors i Småland innehållande 7 fastigheter med 24 lägenheter.

Beskrivning

Fastighetsbestånd omfattande 7 fastigheter med totalt 24 lägenheter. Beläget i Orrefors i Småland. Fullt uthyrt och under sommaren mycket välbesökt ort där det finns badplatser, pizzerior, lokala affärer och dagis samt en bra service. Allt i en fantastisk natur.

Säljaren har idag upparbetade kontakter med lokala hantverkare så som snickare, elektriker, VVS mm. 

Fastigheterna

Orrefors

Kantavägen 15 A-B, 17 A-B, 19 A-B, 21 A-B, 23 A-B, 35A-B, Silversparregatan 28 A-B, Fastigheterna Tikaskruv 3:18, 3:17, 3:19, 9:11 3:31, 3:32, 3:33. Parhus/radhus samt ett flerfamiljshus byggda ca 1929 innehållande 24 lägenheter med en boarea om ca 1 590 kvm och en tomtarea på ca 16 487 kvm. Byggnaderna är uppförda med stomme av trä, uppvärmning sker med fjärrvärme, bergvärme, pellets. 

Hyresintäkt  ca 1 515 600 kr/år

 

 

 

Omgivning/Natur

Vackert beläget i Småland Förutom glasbruket finns i samhället, sågverk, butiker, ett hotell, två vandrarhem, campingplats, vandrarhem och andra företag inriktade på glas- och turistnäringen. I orten finns även Riksglasskolan med elevhem.

Kommunikationer

Lokaltrafik buss, bra landsvägar

Orrefors ligger vid riksväg 31 mellan Nybro och Vetlanda. Närmaste järnvägsstation är Nybro vid Kust till Kust-banan Orten har busstrafik genom Kalmar Läns Trafik AB. Närmaste flygplatser med reguljärtrafik finns i Kalmar och Växjö.

Närservice

Lokala affärer, pizzerior, badplatser och hotell.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastigheternas skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheterna. 

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheterna överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Bud skall inkomma senast 2020-06-30

Säljaren förbehåller sig fri prövningsrätt.