• Almekärrs gård
Lerum
Bostadsfastighet
Adress
Almekärrsvägen 15A-D, 17A-D
Pris
14 000 000 kr
Uthyrbar area
758 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
445 200 kr/år
Tomtarea
16 928 Kvm

För mer information kontakta

Viktor Gustafsson Viktor Gustafsson Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare viktor.gustafsson@bjurfors.se
031-761 79 81

Kontakta mäklaren för visning

Bostadsfastighet med möjligheter

Bostadsfastighet med stora möjligheter. 5 st uthyrda lägenheter och en stor vakant lägenhet om ca 351 kvm för eget boende, uthyrning eller utveckling.

Fastighetsbeskrivning

På fastigheten finns idag 2 byggnader, den "stora villan" och "förvaltarbostaden". Totalt finns det 5 st uthyrda lägenheter
och i den stora villan finns idag en vakant lägenhet om ca 351 kvm.

Omgivning/Natur

Fastigheten är belägen i anslutning till ett bostadsområde. Omgivande bebyggelse består av radhus, småhus och i området nedanför fastigheten finns det ett flertal handelsfastigheter.

Kommunikationer

Pendeltåget mellan Göteborg och Alingsås stannar i Lerum och erbjuder ett snabbt och smidigt färdsätt. Flera direktbussar går även mellan Lerum och Göteborg. Det lokala bussnätet mellan de olika orterna i kommunen är också det väl utbyggt.

Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggning LERUM ALMEKÄRR GA:38
GA1

Servitut

Officialnyttjanderatt område, Last
15-IM1-34/1236 - 1, 1995-03-08

Officialservitut vattenledning, Last
1441-2019/50 - 2, 2019-11-06

Officialservitut utrymme, Last
1441-2019/50 - 1, 2019-11-06

Officialservitut väg, Last
1441-2019/50 - 3, 2019-11-06

Avtalsservitut, Förmån
15-IM1-84/1501 - 1

Avtalsservitut, Förmån
15-IM1-75/156 - 1

Avtalsservitut, Förmån
15-IM1-84/1497 - 1

Avtalsservitut, Förmån
15-IM1-83/16933 - 1, 2019-11-06