Vy från sydväst
Stockholm
Bostadsfastighet
Adress:
Bällstavägen 164
Åsatt fastighetsvärde:
10 300 000 kr
Bruttoarea:
240 Kvm

Bostadsfastighet med tre lediga lägenheter

Fastighet med tre lägenheter belägen längs Bällstavägen i Bromma. Samtliga lägenheter är i behov av renovering men är fullt funktionella. Utmärkt fastighet som ger gott kassaflöde. Fastigheten säljs vi bolag.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten är en hörntomt som ligger längs Bällstavägen i Eneby som tillhör Bromma. I området kring Bällstavägen 164 bor många i villor och flerbostadshus som för det mesta är byggda på 1930- och 1940-talet. Trädgården omsluts av en vacker hög häck. 

Nuvarande ägare har blockuthyrt fastigheten exkl. samtliga drift och underhållskostnader.

 

Planlösning

Bygganden har tre lägenheter som är något slitna men ändå fullt funktionella. Den gamla delen har två lägenheter som är på 61 kvm vardera. Den nyare delen har en lägenhet på 93 kvm. I källaren finns en gemensam tvättstuga och installationer för teknik.  

Omgivning/Natur

Eneby är en stadsdel i Västerort inom Stockholms kommun, nära Spånga, Norra Ängby, Bromma Kyrka och Beckomberga.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Indikativt bud tas löpande emot. Eventuellt LOI och due dilligence startar enligt överenskommelse.
Överlåtelseavtal tecknas när parterna är överens.
Tillträde senast: Enligt överenskommelse.

Ansvarig Mäklare

Joakim Winthergard
Joakim Winthergard Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare joakim.winthergard@bjurfors.se
070-667 89 84