Hörntomt med goda exponeringsmöjligheter
Åstorp
Butik/Handelsfastighet
Adress:
N. Storgatan 1, 3, Hagagatan 4
Pris:
3 995 000 kr
Bruttoarea:
510 kvm

Butik, lager, bostad

Kombinationsfastighet med bostad, butik- och verksamhetslokaler vid genomfartsgata i den norra delen av Åstorps centrum. Fastigheten har ett bra affärs- och skyltläge med närhet till E4 och väg 21 (Ängelholm – Åstorp – Kristianstad).

Fastighetsbeskrivning

Bakgrund:
Avyttringen avser tre samtaxerade fastigheter; Åstorp Renen 5, Renen 6 och Renen 8, som gränsar till varandra och har samma lagfaren ägare. Det begärda priset avser sammanlagd köpeskilling för samtliga tre fastigheter som i beskrivningen delvis omnämns som "fastigheten".

"Blomstergiganten" har under flera decennier bedrivit butiksverksamhet på fastigheten som förvärvades av nuvarande ägare år 2000. Verksamheten har nyligen avvecklats. Verksamhetsdelen, som omfattas av butiks- och lagerytor, är belägen på en stor hörntomt med gott om p-platser och bra skyltläge mot Västra vägen/Norra Storgatan. Bottenplanet på bostadshuset nyttjas idag för verksamhet medan ovanvåningen utgör bostad.

Fastigheten överlåtes tom och outhyrd.

Tomt:
Den friköpta tomten uppgår sammanlagt till 2.324 kvm enligt nedan angiven fördelning:

Renen 5: 671 kvm, Renen 6: 844 kvm, Renen 8: 809 kvm

Anm.  Renen 8 är obebyggd och saknar el/VA men enl. uppgift har där tidigare funnits ett drivhus på fastigheten.

Mot Västra vägen är det en asfalterad kundparkering. I övrigt grus resp. gräs. Det är ej utrett om där finns ytterligare byggrätt på fastigheten. På andra sidan Västra vägen, har det nyligen uppförts flera åttavånings hyreshus. I övrigt utgör kvarteret en blandad bebyggelse med såväl bostäder som verksamhetslokaler.

Byggnation:
Byggnationen, som är u-formad och sammanbyggd, har genomgått flera om- och tillbyggnader genom åren varför exakt byggnadsår för den äldre delen är svår att fastställa. Den senaste tillbyggnaden genomfördes 1983 då butiksdelen/drivhuset uppfördes. 

Butiksdelen består av ett drivhus uppfört 1983 i ett plan som har anpassats för butiksändamål.

Grundläggning med gjuten betongplatta på mark. Stomme av tegel, tilläggsisolerad med frigolit, fasad med sto-puts, sadeltak av drivhuskaraktär med dubbelglas och takstolar samt stomme med fackverk av stål/metall.

Butiksdelen omfattar ca 200 kvm med öppen planlösning. Golv av betong.

Övrig yta för verksamhet i vidbyggd äldre byggnation i ett resp. två plan, ursprungligen mestadels från tidigt 1900-tal. Byggnaden, som har byggts om och till ett flertal gånger, omfattar butiksytor, flera lagerutrymmen, beredningsrum med diskbänk, fikarum, kontor, wc, förråd, kylrum, samt ett vidbyggt garage. Golv i huvudsak med plastmattor resp. klinker. I källaren finns flera förråd, pannrum, flera kylkompressorer m.m. 

Bostadsdelen omfattar ca 110 kvm fördelat på 3 rok. Bottenplanet nyttjas för verksamheten medan ovanvåningen är bostadsyta. Stort vardagsrum/matrum med fiskbensparkett, kök med plastmatta, spis, fläkt, kyl, frys samt diskmaskin. Separat wc, badrum med dusch samt torktumlare resp. tvättmaskin. Golv med plastmatta. Sovrum med parkettgolv. Utgång till stort inglasat uterum om ca 35 kvm. I anslutning finns även en altan med trädäck. Det finns ca 60 kvm oinredd vind där nuvarande ägare har påbörjat en ombyggnad för bostadsändamål (nya fönster, isolering av golv m.m.).

Det byggnadstekniska utförandet i den äldre byggnationen varierar. Det finns både torpargrund resp. gjutna betonggolv och även ytor med källare. Stomme i huvudsak av tegel.

Hela byggnationen har tilläggsisolerade fasader med frigolit och Sto-puts utfört 2014. Bjälklag av trä resp. betong, yttertak med taktäckning av plåt, mindre del med papp. Samtliga fönster har bytts ut mot isolerglasfönster med tvåglas i bottenplanet och treglas på ovanvåningen. Drivhuset har tvåglasfönster.

Ventilation med självdrag. Uppvärmning via luft/vatten värmepump av fabrikat Stiebel Eltron (IP14B). Det finns även en oljepanna med tillhörande tank som reservkraft vid behov.

Fastigheten är ansluten till kommunalt VA

Fastigheten har två elabonnemang, ett för verksamheten och ett för bostadsdelen. Inkommande el är med 50 Ampere.

Ytor:
Fastigheterna är samtaxerade och har typkod 321, hyreshusenhet med bostäder och lokaler. Taxeringen anger följande ytor: Bostadsyta: 110 kvm, Lokalyta; 320 kvm

Det taxerade ytorna är enligt säljaren delvis felaktiga. Enligt fastighetsägaren är ytorna idag fördelade enl. följande:

- Boningshuset: ca 110 kvm samt oinredd vindsyta om ca 60 kvm
- Butiksdel ca 200 kvm
- Övrig yta för verksamhet ca 200 kvm

Tillkommer div. biytor i källare.
Någon kontrollmätning av angivna ytor är ej utförd.

Driftskostnader:
Säljarens driftskostnader omfattar såväl bostad som verksamhet och de bedöms ej vara relevanta men uppgifter kan erhållas på begäran hos Fastighetsmäklaren.  

Övrigt:
Fastigheten är ej registrerad för mervärdeskatt.

Någon energideklaration är ej utförd.

Visning:
V.g. respektera att  visning av fastigheten endast äger rum efter  ök. med ansvarig fastighetsmäklare Peter Borgelin.

Kommunikationer

Närhet till E4, väg 21 samt goda allmänna kommunikationer via närbelägen buss och tågstation

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheterna Åstorp Renen 5, 6 och 8. Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Ansvarig Mäklare

Peter Borgelin
Peter Borgelin Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare peter.borgelin@bjurfors.se
+0705903468