• Fältspatsv 1b
  • Butiker
  • Entré
Lund
Butik/Handelsfastighet
Adress
Fältspatvägen 1B
Pris
31 000 000 kr
Uthyrbar area
3 556 kvm

För mer information kontakta

Mikael Ekman Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82
073-920 66 63

Kontakta mäklaren för visning

Butik och lagerfastighet

Välskött kommersiell fastighet innehållande butiker och lager. Bra beläget på Gastelyckan i Lund. Tomställd till största delen.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten utgörs av en tomtyta om 6600 kvm bra beläget på Gastelycken i Lund. Fastigheten bebyggds 1990 och byggdes till 2005. Byggnaden är uppfört på gjuten betongplatta och stomme av stål med väggar av betongblock och isolerad plåt. Byggnadens totala yta uppgår till ca 3 556 kvm samt ytterligare ca 793 kvm entresolplan.

Största delen av byggnaden har hyrts av Flash AB sedan 1990 och ett par butikslokaler mot gatan har haft ett par olika hyresgäster genom åren. Idag är en butikslokal uthyrd.

Planlösning

Planlösningen är utformad för att enkelt kunna ha upp till 6 st separata butiker med gemensamma parkeringsplatser framför entréerna. samt ytterligare kontor och lager.

Kontoret utgör ca 532 kvm och innehåller kontorsrum, konferens, ateljé och personalutrymmen. I anslutning till kontoret finns ett lager om ca 756 kvm med ett entresolplan på ca 432 kvm. Lager nr 2 är ca 828 kvm och idag öppet mot lager 1 men kan enkelt avdelas vid behov. 

Butik 1 är 324 kvm och idag sammanslaget med butik 2 som har en yta om 216 kvm samt ett entresolplan på 180 kvm. 

Butik 3 och 4 utgör ca 432 kvm och har ett entresolplan på 72 kvm. Denna är idag uthyrd.

Butik 5 är ca 324 kvm och idag ansluter denna till lager 2 Här finns också ett entresolplan på 108 kvm. 

Butik 6 är 144 kvm och ligger längst in i byggnaden och har på senare tid även öppnats mot lager 2. 

Planlösningen kan enkelt anpassas efter behov.

Omgivning/Natur

Gastelyckan ligger i sydöstra Lund och är det största och mest populära industri-och verksamhetsområden. I detta område finns också flera offentliga inrättningar som brandstation, Komvux och återvinningscentral. Strax utanför passerar E22:an samt väg 102.

Kommunikationer

Bra läge nära E22 ger stor tillgänglighet. Bra bussförbindelser och cykelavstånd till centrala Lund

Det finns bra med parkeringsplatser på fastigheten.

Närservice

I omgivningen finns bland annat en bensinstation, biltvätt, hotell samt flera lunchrestauranger och många olika butiker. Centrala Lund med all service det innebär nås enkelt med bil, buss eller cykel på några få minuter.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten.

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.