Båda byggnaderna
Ekerö
Mark
Adress:
Bryggavägen 94 A
Åsatt fastighetsvärde:
18 000 000 kr
Tomtareal:
2 996 Kvm

Byggrätt för lägenhetshotell - Ekerö

Byggrätt för lägenhetshotell på Ekerö, ca 1 km från Ekerö C. Bygglov finns för 60 lägenheter med en sammanlagd boarea på 2 250 kvm.

OBS! 15-årigt hyresavtal med hotelloperatör finns. Hyresintäkt enligt avtalet är 5 600 000 kr. Hyresgäst står för samtliga driftkostnader och fastighetsskatt. Mycket bra avkastning för köpare som bygger hotellet och hyr ut till den aktuella operatören.

För den köpare som inte önskar bygga i egen regi kan köparen tänka sig att uppföra och sälja hotellet i färdigt skick.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten utgörs av en plan obebyggd tomt med en areal på 2 998 kvm. Gällande bygglov avser två identiska byggnader i två plan. Bygglovet avser byggnation av  60 hotellägenheter. Lägenheterna kommer att ha rymliga kök och vissa lägenheter kommer att ha fransk balkong. Lägenheterna på övervåningen kommer att ha loft.  

Bygglovet omfattar en boarea på 2 250 kvm samt rätt att bygga gemensamhetsytor avsedda för bl a trapphus, hiss, reception och förråd på ca 350 kvm. Den totala bruksarean enligt bygglovet uppgår således till ca 2 600 kvm.

På tomten kommer 45 p-platser med elstolpe att iordningsställas.

30 av lägenheterna kommer att vara på 30 kvm och bestå av 2 rum och kök medan övriga 30 lägenheter kommer att vara på 45 kvm och bestå av 3 rum och kök.

Projektet

Projektet är förberett för att verkställas i hyresrättsform. Nedan visas hur affärsmodellen ser ut med aktuellt hyresavtal och aktuella byggkostnader enligt erhållen byggoffert från Hjältevadshus. 

Hyresintäkten uppgår till 5 600 000 kr/år. Fastighetsägaren står för fastighetsförsäkring och periodiskt underhåll, vilket uppskattas till en kostnad på ca 100 000 kronor per år. Driftnettot blir då 5 500 000 kr.

Det finns två byggofferter framtagna. Den ena från Hjältavadshus ligger på 40 000 000 kr exklusive moms och den andra kommer från ett mindre byggföretag och ligger på 35 000 000 kr exklusive  moms. I båda fallen bör man räkna med tillkommande kostnader på ca 5 000 000 kr för markarbeten och anslutningskostnader etc. Med en köpeskilling på 18 000 000 kr samt en byggkostnad på 45 000 000 kronor exklusive moms, d v s  en total investerigskostnad på 63 000 000 kr, ger detta alternativ en direktavkastning på total investeringsvolym på drygt ca 8,7%. Med den billigare byggofferten blir den totala investeringsvolymen 58 000 000 kr och en direktavkastning närmare 9,5%.

För den köpare som önskar sälja fastigheten vidare i steg två är vår bedömning att fastigheten kan säljas till en direktavkastning på ca 6%, d v s ca 92 000 000 kr, vilket skulle innebära ett överskott i projektet på ca 29 000 000 - 34 000 000 kr.

 Den köpare som önskar behålla hotellet i egen regi är inte bunden av existerande hyresavtal, utan det är möjligt att säga upp utan kostnader från fastighetsägarens sida. 

Köparen kan då välja att driva hotellet genom ett eget driftsbolag, vilket gör att köparen även kan tillgodoräkna sig vinsten och värdet från driftsbolaget. Detta alternativ är för den köpare som är intresserad och kunnig inom hotellbranschen och som vill bygga värde genom att vara aktiv i hela processen.  

 

 Omgivning/natur/service

OMGIVNING - Fastigheten ligger 1 km från Ekerö centrum och 1 km från Jungfrusund i en härlig miljö med närhet till skidbacke, stall, butiker, restauranger och gym. Det finns goda kommunikationer till hela Stockholm. Ungefär två kilometer från fastigheten byggs nya länken i förbifart Stockholm, vars tunnel kommer ansluta både till E20 Kungens kurva i söder och till E4 Häggvik i norr. NÄRSERVICE - Stort utbud av service i Ekerö Centrum, ca 1 000 meter från fastigheten.

Kommunikationer

KOMMUNIKATIONER - Ca 100 meter till busshållplats för lokalbuss till Ekerö C för vidare resa med buss till Brommaplan. Restid från Ekerö C till Brommaplan är 18 minuter med buss.

 FÖRBIFART STOCKHOLM - En påbörjad ny motorvägsförbindelse genom västra Stockholm som kommer att förenkla vardagen och skapa möjligheter för fortsatt utveckling i en starkt växande region. Leden kommer att gå från dagens E4/E20 i Kungens Kurva i söder till Häggvik norr om Stockholm. Största delen av vägen, drygt 17 av 21 kilometer, föreslås gå i tunnel.

 

Byggstarten skedde 19 augusti 2014 och byggtiden är minst åtta år. Med Förbifart Stockholm blir det möjligt för Ekeröborna att nå Stockholms norra och södra delar utan att behöva passera Brommaplan. Det leder till minskad trafik förbi världsarvet Drottningholm. Huvudtunneln för Förbifart Stockholm passerar under Lovön. Förbifart Stockholm ansluter till väg 261, Ekerövägen vid två cirkulationsplatser; en vid Edeby för trafik söderut/söderifrån och en vid Tillflykten för trafik norrut/norrifrån. Ekerövägen breddas till fyra körfält och Lindötunneln kompletteras med ett nytt tunnelrör för att klara två körfält i varje riktning.

I anslutning till busshållplatserna vid Tillflykten och Edeby byggs gång- och cykelpassager under Ekerövägen. På hållplatserna stannar bussar som trafikerar både Förbifart Stockholm och Ekerövägen. Projektet med Förbifart Stockholm kommer under de ca 8 år byggperioden pågår att skapa enorm efterfrågan på bostäder, både tillfälliga och permanenta i och runt Ekerö, och framförallt kommer möjligheten att snabbt ta sig till och från Ekerö att förbättras radikalt när förbifarten är klar.

 

Ansvarig Mäklare

Tomas Solberg
Tomas Solberg Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare tomas.solberg@bjurfors.se
08-728 22 84