• Infart
  • Trävaruhall
  • Butik
Gnesta
Butik/Handelsfastighet
Adress
Nibblegatan 4
Åsatt fastighetsvärde
10 000 000 kr

För mer information kontakta

Patrik Ageman Patrik Ageman Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare patrik.ageman@bjurfors.se
070-782 00 87

Kontakta mäklaren för visning

Byggvaruhandel Gnesta

Välskött byggvaruhandel på stor tomt med fint läge vid infarten till Gnesta. Uthyrt till marknadsledande aktör på långt avtal.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten är belägen med utmärkt läge längs med in/utfarten till/från Gnesta, invid STOPP Köpcentrum och med övrig handel i området.

Fastighetens tomt om hela 11 270 kvm är plan, asfalterad och inhägnad. Parkering på utsidan för 11 fordon. In/utfart genom dubbla dubbelgrindar och bom. På den stora gården finns gott om plats för uppställning, parkering, lastning och lossning. Ytorna är belysta med strålkastare.

På fastigheten finns ett antal byggnader uppförda, om totalt ca 1 640 kvm. 

Butik/kontor/personal
Byggnaden är belägen vid in/utfart till fastigheten och utgörs på nedre plan av butiks- & personalytor, teknikrum och besöks-wc.
På övre planet (entresolplan) finns två kontorsrum, kök och utställningsytor.
Uppvärmning via bergvärme. Ventilation med återvinning. Komfortkyla. 3-glasfönster. Fräscha och moderna ytskikt.
Byggnaden har en vidbyggd förrådsdel (ej publik butiksyta).


Trävaru- & skivhallar
På vänster sida vid infarten finns lagerbyggnader inredda för byggmaterialhandel (trävaror & skivmaterial). Takhöjd upp till 6,3 meter. Två portar i respektive gavel, 4 totalt. Betonggolv i skivhallen, asfaltsgolv i trävaruhallen. I trävaruhallen finns ett separat utrymme för dörrutställning med uppreglat golv, isolerat och uppvärmt.

Tält
Inne på gården finns ett nyligen uppfört tält om ca 600 kvm. Oisolerat med en takhöjd om 9,2 meter. Asfaltsgolv. två portar om 4*4 meter.

Maskinhall och skärmtak
Längst in på gården, i bakkant finns ett större skärmtak för skrymmande byggmaterial. Invid skärmtaket finns en isolerad och uppvärmd (golvvärme) maskinhall.

Utöver byggnaderna ovan finns ytterligare skärmtak/pallställage med byggmaterial längs tomtgräns/staket samt en byggnad mellan trävaruhall och tält uppförd.

Omgivning/Natur

Närmaste omgivningen utgörs av handel inom olika branscher, bl.a. STOPP Köpcentrum. Angränsar till villabebyggelse. Avstånd till Gnesta C med bl.a. pendeltåg är ca 1 km. 

Kommunikationer

Gnesta trafikeras av SL med pendeltåg samt med buss av Sörmlandstrafiken.

Övrigt

Ekesiöö har bedrivit bygghandel i fyra generationer, sedan 1922. Verksamheten är nyligen överlåten till Beijer Byggmaterial, som bedriver bygghandelverksamhet med 82 anläggningar i Sverige.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten, indikativt bud, tecknande av överlåtelseavtal samt tillträde sker efter överenskommelse.

 

Taxeringsuppgifter

Taxeringsuppgifter:

INDUSTRIENHET, TRÄVARUINDUSTRI (425) (425)
Byggnad, värde: 1 774 000 kr
Mark, värde: 2 154 000 kr
Summa värde: 3 928 000 kr
Taxeringsår: 2019

HYRESHUSENHET, KONTOR E DYL BELÄGET INOM INDUSTRIMARK (326) (326)
Byggnad, värde: 873 000 kr
Mark, värde: 244 000 kr
Summa värde: 1 117 000 kr
Taxeringsår: 2019