• Järnvägsgatan 1 i Höör
  • Spårsida /perrongen
  • Välkomna till Höör
Höör
Butik/Handelsfastighet
Adress
Järnvägsgatan 1
Åsatt fastighetsvärde
9 500 000 kr
Uthyrbar area
574 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
847 752 kr/år

För mer information kontakta

Mats Lundberg Mats Lundberg Reg. Fastighetsmäklare mats.lundberg@bjurfors.se
040-608 30 11

Kontakta mäklaren för visning

Centralstationen i Höör

Centralstationen i Höör är till salu. Byggnaden innehåller idag en stor etage lägenhet, café, väntrum, kontor samt butik.

Fastighetsbeskrivning

Centralstationen som stod klar 1858 innehåller idag, en stor etage lägenhet, café, väntrum, kontor samt butik.  Bostadslägenheten som innehåller ca.170 kvm fördelar sig på ett stort kök med matplats, vardagsrum, biblioteksrum samt badrum. I köket finns trappan (diameter 2100mm) som leder upp till bostadens privata del. Här finns 4 bra sovrum, allrum samt badrum. Lägenheten är belägen på plan 2 och 3 stod färdig 2017. Hyres idag av fastighetsägarens bolag och kan bli ledig vid försäljning. 2017 färdigställdes också tillbyggnaden av köpmanshuset, med en ny butikslokal om ca. 90 kvm som Skandiamäklarna hyr idag. Café Rälsen är också en känd och populär mötesplats med servering både inne och ute. Här finns sammanlagt 7 lokaler i fastigheten varav 6 är uthyrda. Totalytan på lokalerna omfattar ca. 405 kvm på en tomtareal om 989 kvm. 

Övrigt

Försäljningen sker i bolagsform. Fastigheten har ett bokför värde på 6.554.322 kr.

Hyresintäkter 847.752 kr/år och ex.moms. En lokal om 103 kvm är vakant och tidigare hyresgäst betalade 150.336 kr/år. Vid fullt uthyrd fastighet ca. 998.000 kr/år.      

Omgivning/Natur

Fastigheten är belägen i centrala Höör. Den omgivande bebyggelsen består av hyresfastigheter med huvudsakligen bostäder, kontor och handel. Inom gångavstånd finns all tänkbar service med affärer, allmänna kommunikationer (bl.a tåg), restauranger mm. Byggnaden innehåller totalt ca 575 kvm och är belägen på en tomt om 989 kvm.

Kommunikationer

Höör (Skånes mitt) med goda kommunikationer. 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.