Drottninggatan 54
Helsingborg
Kontorsfastighet
Adress:
Drottninggatan 54
Pris:
6 500 000 kr
Bruttoarea:
140 Kvm

City kontorsfastighet anno 1862

Helsingborgs äldsta(?) kontorshus, 140 kvm mitt i city

Fastighetsbeskrivning

Detta är ett av citys äldsta bevarade hus och det ingår i Helsingborgs bevarandeplan och med anledning av att det anses som extra bevaransvärt så har det förärats med en informationsskylt mot Drottninggatan som ger följande upplysningar:

"Tvåvåningshus med inredd vind har en okänd arkitekt. Ett äldre envåningshus påbyggdes av sjömannen Joseph Petterson 1862. Det indragna läget mot Drottninggatan beror på att huset låg vid gatans föregångare Norra Strandgatan som hade sin dåtida sträckning här"

Byggnadens nuvarande beskaffenhet möjliggör ett nyttjande av mer än en brukare eftersom det finns såväl wc som pentry i både botten- och vindsplan. Fastigheten nyttjas idag som kontor vilket överensstämmer med gällande plan och nuvarande taxering. Nuvarande ägare har ej undersökt möjligheterna att nyttja fastigheten, helt eller delvis, för bostadsändamål. Enligt uppgift krävs en planändring och det är osäkert om ändrad användning för bostadsändamål är möjligt.

Entré både från Drottninggatan och via gårdssidan som ansluter mot Kullagatans norra del.

Huskroppen ligger indragen från Drottninggatan vilket medför att den stundtals intensiva trafiken ej är störande. Tomten är avgränsad mot Drottninggatan med ett smidesstaket. Obebyggd tomtareal med gatsten. Det finns porttelefon och fastigheten har larm.

F.n. finns en hyresgäst (bokföringsfirma) som hyr ett rum och även nuvarande fastighetsägare (kapitalförvaltare) kan vara intresserad av att hyra kontorsrum i fastigheten. Fastigheten kan överlåtas tom eller delvis uthyrd efter ö.k. med ny ägare.

Bv. Entré från Drottninggatan med klinker. Hall som kan avdelas gentemot konferensrum som har glasade skjutdörrar. Merparten av ytan i bv har ett nylagt exklusivt trägolv. Pentry. Utgång till gårdssidan mot Kullagatan. Wc med kakel och klinker. Skåp med installationer för data, fiber, el, larm m.m.

Ov: Hall med utrymme för kopiator. Två kontorsrum varav ett i väster i vinkel med utsikt mot Drottninggatan samt ett i öster med utsikt mot innergård och Kullagatan. Rummen har heltäckningsmatta. Väggar delvis med träpanel. 

Vindsplan: Öppen planlösning med fyra takkupor. Pentry samt gästwc (med kakel och klinker). I anslutning till trappan finns en massiv granitskiva som fungerar som bord/avställningsyta. Parkettgolv. En glasvägg fungerar som anteckningstavla.

Anm. Aktuella ritningar över fastigheten saknas och har ej heller kunnat uppbringas hos Helsingborgs stad. Vi eftersöker f.n. ett ritningsunderlag.

Anm. det råder viss osäkerhet ang. korrekt lokalyta: Enligt taxeringen från 2019 uppgår lokalytan till 82 kvm. Den uppgiften är fel enligt säljaren. År 2013 uppgick den taxerade lokalytan till 148 kvm. En intressent har nyligen uppmätt lokalytan till cirka 140 kvm. En köpare bereds möjlighet att kontrollmäta lokalytan om så önskas innan ett förvärv. 

Anm. Fastigheten kan överlåtas som bolagsaffär eller som ren fastighetsaffär efter ö.k.

Kontakta ansvarig fastighetsmäklare Peter Borgelin för vidare upplysningar och tid för visning.

Gemensamhetsanläggningar

Gemensamhetsanläggning HELSINGBORG FISKAREN GA:1
GA1

Anm. Avser fjärrvärmeanläggningen som är installerad i grannfastigheten.

Kommunikationer

Fastigheten ligger i centrum av Helsingborg

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Ansvarig Mäklare

Peter Borgelin
Peter Borgelin Reg. Fastighetsmäklare peter.borgelin@bjurfors.se
+0705903468