Stärnö
Karlshamn
Bostadsfastighet
Adress:
Södra Stärnövägen 42 mfl
Pris:
12 000 000 kr
Tomtareal:
11 937 Kvm

Exploatering Sternö Karlshamn

17 fastigheter i utvecklingsområdet Sternö Sjöstad i Karlshamn bjuds härmed ut till försäljning.

Fastighetsbeskrivning

Sedan NCCs bergtäktverksamhet lagts ner på Sternö äger NCC 17 st fastigheter bestående av 10 stycken småhus som mestadels hyrts ut och har en total tomtyta om ca 11 937 kvm. Ytterligare 7 luftfastigheter som numera är bergsvägg och ligger längs Södra Sternövägen och utgör en fastighetsyta om ca 12 837 kvm. Området är en del av utvecklingsområdet Sternö Sjöstad. 

Bjurfors Näringsliv har fått uppdraget att bjuda ut fastigheterna till försäljning och allt säljes i ett paket.

I Stärnö sjöstad läggs nu grunden för vad som ska bli en stadsnära skärgårdsdröm när det gamla stenbrottet blir en ny stadsdel i en unik miljö.

I Stärnö sjöstad planerar Karlshamns kommun för havsnära bostäder bara ett stenkast från centrum. I ett fantastiskt läge med havet och skärgården utanför dörren skapas förutsättningar för runt 500 nya bostäder – en blandning av lägenheter, radhus och husbåtar. Från bostäderna kan man se ut över Karlshamnsfjärden och som närmsta granne har man ett unikt rekreations-, kultur- och naturområde. Tvärs över vattnet in mot centrum ligger Blekinge Tekniska Högskola och Netport Science Park, som nu byggs ut med plats för hundratals nya arbetsplatser, biograf, restaurang och konsertsal.

Stärnö sjöstad kommer inte att bli vilken stadsdel som helst. Den byggs i en unik miljö med natur och hav, och är en omgestaltning av det gamla stenbrottet, vilket skapar unika förutsättningar.

Mer information finns på Karlshamns Kommun. 

 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheterna. 

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheterna.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

 

Ansvarig Mäklare

Mikael Ekman
Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82