• Bästa läget på Strandgatan
  • Almedalen ligger ett stenkast från fastigheten
  • Fasad mot Strandgatan
Gotland
Butik/Handelsfastighet
Adress
Strandgatan 11A
Pris
7 500 000 kr

För mer information kontakta

Joakim Winthergard Joakim Winthergard Ombildningskonsult - Transaktionsrådgivare joakim.winthergard@bjurfors.se
070-667 89 84

Kontakta mäklaren för visning

Fastighet med restaurang, kiosk och uteservering

Fastighet med bästa läge på Strandgatan i Visby innerstad. Fastigheten är belägen endast ett stenkast från Almedalen, Wisby Hotel och Botaniska trädgården. Fastigheten har eventuellt en hyresgäst, tvist föreligger.

Fastighetsbeskrivning

I byggnaderna bedrivs restaurang med pizzeria och kioskverksamhet. Verksamheten bedrivs idag endast på sommarsäsongen men uteservering under markis. Ett mindre utrymme finns dock på fastigheten för sittning inomhus.  

Något oklara hyresförhållanden råder. Hyresvärd och hyresgäst har inte kommit överens om framtida villkor och fastigheten säljs med denna oklarhet. Hyresgästen har dock indikerat att man vill lämna verksamheten till en ny köpare. Ärendet ligger hos Hyresnämnden. Kontakta mäklaren för mer information. 

Planlösning

Fastigheten inrymmer en kiosk som vetter mot Strandgatan med valv av kalksten. Bakom kiosken finns ett mindre utrymme för sittning inomhus. Vidare finns pizzeria och kök samt avdelning dör att hantera disk. 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten.

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse. 

Byggnadsbeskrivning

HYRESHUSENHET, HUVUDSAKLIGEN LOKALER (325) (325)
Byggnad, värde: 1 061 000 kr
Mark, värde: 456 000 kr
Summavärde: 1 517 000 kr

Taxeringsår: 2019