• Fasad framsida
  • Vardagsrum
  • Vardagsrum mot sovrum 1
  • Sovrum 1 med utgång till trädgård
  • Baksidan
  • Hall mot kök
  • Kök
  • Köksinredning
  • Badrum
  • Badrum
Landskrona
Bostadsfastighet
Adress
Hagastigen 7
Åsatt fastighetsvärde
3 250 000 kr
Uthyrbar area
200 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
335 107 kr/år
Tomtarea
192 Kvm

För mer information kontakta

Nils-Erik Jidemo Nils-Erik Jidemo Reg. fastighetsmäklare nils-erik.jidemo@bjurfors.se
042-611 41 12
070-345 48 88

Kontakta mäklaren för visning

Fastighet med tre lägenheter

Fastighet med bra avkastning. Genomgripande renoverad 2012, den ena lägenheten är helt nyrenoverad med nytt kök, badrum och nya golv.
Fullt uthyrd till Migrationsverket

Planlösning

Det finns tre lägenheter i fastigheten

2 stycken 3 rok om ca 80 kvm

1 vindsvåning om ca 35-40 kvm

Källare om ca 80 kvm

Omgivning/Natur

Lungn återvändsgatan i stadsbebyggelse

Kommunikationer

Buss inom tätort

Hyresintäkter

Samtliga tre lägenheter hyrs av Migrationsverket

Hyresintäkter 327 420 kronor per år

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.