Fastigheten sedd från Vikingavägen
Täby
Lokal/Bostadsfastighet
Adress:
Vikingavägen 45/Prästgårdsv 3
Åsatt fastighetsvärde:
14 000 000 kr
Hyresintäkt:
984 884 kr/år
Bruttoarea:
600 kvm
Markareal:
1949 kvm

Fullt uthyrd hyresfastighet - Täby Kyrkby

Fullt uthyrd hyresfastighet med två bostadslägenheter, och tre kommersiella lokaler. Utmärkt kommersiellt läge i Täby Kyrkby med skyltläge mot genomfartsleden Vikingavägen. Bostadsarea ca 235 kvm, lokalarea ca 255 kvm.

Hyresintäkter ca 985 000 kr/år.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten är belägen på Vikingavägen i Täby Kyrkby med ett mycket bra kommersiellt läge. Tomtarean uppgår till 1 949 kvm och utgörs av en hörntomt med grusad gårdsplan för parkering samt vissa gräsbelagda ytor.

På fastigheten finns två separata byggnader uppförda 1935. Huvudbyggnaden består av en populär köttbutik på ca 110 kvm i entréplan med stora skyltfönster ut mot Vikingavägen, samt två trevliga bostadslägenheter på totalt ca 235 kvm.  Byggnad nummer två består av en blomsterhandel om ca 110 kvm samt en lokal på ca 35 kvm som används som galleri.  Därutöver inrymmer denna byggnad ca 110 kvm förråd, vilket disponeras av hyresgästerna. 

Den uthyrbara lokalarean uppgår således till ca 255 kvm (förrådslokalen ingår ej i denna area).  

Hyresintäkterna uppgår till ca 242 500 kr/år (2023 års nivå) för bostäderna och till ca 742 000 kr/år för lokalerna. I lokalhyran är även inkluderat hyra om 17 000 kr/år för Brings paketboxar där privatpersoner och företag kan hämta och lämna paket.

Utöver detta tillkommer hyresintäkter om mellan 10 000 kr och 20 000 kr/år för diverse uppställning (brödbil, ostbil etc) som får ställa upp sina bilar för försäljning på gårdsplanen några helger om året. Denna hyresintäkt ingår inte i ovan angiven hyresintäkt.

Lokalhyresgästerna betalar för egen el och uppvärmning.  Köttfabriken betalar 50% av sin fastighetsskatt. I övrigt står fastighetsägaren för fastighetsskatten. Bostadshyreskontrakten är traditionella hyreskontrakt där hyran inkluderar värme och fastighetsskatt.

Båda byggnaderna har stomme av betong/mursten, tak av tegel samt fasad av trä. De flesta fönstren (ca 70%) är nya 3-glasfönster. Uppvärmning via bergvärme.

Båda byggnaderna är väl underhållna och i gott skick. Under 2020/21 har båda byggnaderna målats om, avloppsstammarna har relinats och ny varmvattenberedare har installerats. Under 2021 totalrenoverades Köttfabrikens lokal. Under 2022 installerades ett FTX aggregat Systemair SAVE VSR 300 i blomsterbutiken

Kommunikationer

Närmsta busshållplats ligger ca 75 meter från fastigheten. Resa till Stockholm c tar ca 45 minuter, med byte från buss till T-banans röda linje vid t ex Danderyds sjukhus eller Mörby C.

Närservice

Fastigheten är belägen i ett område med blandad bebyggelse, huvudsakligen privatbostäder. Matbutiker och annan närservice finns inom ett par hundra meters avstånd från fastigheten.

Övrigt

Fastigheten överlåtes genom försäljning av samtliga aktier i det fastighetsägande bolaget. Fastighetens skattemässiga restvärde uppgår till ca 1 700 000 kr.

Ansvarig Mäklare

Tomas Solberg
Tomas Solberg Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare tomas.solberg@bjurfors.se
070-782 00 84