• Tingshuset
  • Gamla torg 1
  • Jordbrukskassan
Hörby
Bostadsfastighet
Adress
Gamla torg 1B-D
Åsatt fastighetsvärde
12 500 000 kr
Uthyrbar area
805 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
872 244 kr/år
Tomtarea
1 559 Kvm

För mer information kontakta

Mikael Ekman Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82
073-920 66 63

Kontakta mäklaren för visning

Gamla torg 1 i Hörby

Gamla Torg 1, Tingshuset, i Hörby bjuds härmed ut till försäljning. En mycket välskött och fin hyresfastighet på bästa läge i Hörby

Fastighetsbeskrivning

En anrik och unik hyresfastighet med anor från 1697 och som första Tingshus i Hörby socken.

På Gamla Torg i Hörby uppfördes 1764 Tingshuset som efter en brand återuppbyggdes 1885 och har inrymt flera banker så som Jordbrukskassan, Föreningsbanken och Färs och Frosta Sparbank. Fastigheten byggdes till under 1950 talet med den tidens moderna arkitektur som kontrast och här har även inrymts konfektyrbutik under många år.

Idag finner vi 7 lägenheter i mycket bra skick, en butikslokal i bottenplan med Euronics som hyresgäst och det mest centrala läge man kan tänka sig i Hörby. Det finns också en förrådsbyggnad med ett garage på baksidan samt en tomt mot angränsande gata med en stor gräsmatta och ett trevligt och uppskattat lusthus. 

Hela fastigheten är i ett mycket fint skick!

Planlösning

Från gården finns entréer och trappuppgångar till lägenheterna.

Lägenheten i den nyare delen har entré från gården och en trappa upp till andra våningen där vi finner en rymlig och ljus tre rums lägenhet om ca 90 kvm. Stora ljusa fönster och i mycket fint skick.

I trappa 1 c finns två lägenheter på plan två, en rymlig enrumslägenhet på ca 76 kvm och en två rums lägenhet på ca 90 kvm. Vackra golv, kakelugn, stuckaturer och mycket charm, allt i fint skick. På plan 3 finns en tre rums lägenhet om ca 100 kvm med kök och balkong och en etta på ca 58 kvm.

I trappa B finner vi en två rums lägenhet på ca 65 kvm och på plan två en tvåa på ca 56 kvm.

Alla lägenheter har en bra standard med nyare kök och badrum och här finns också möjlighet att framöver eventuellt dela en.

Butikslokalen är ca 190 kvm med tillhörande källare om ca 80 kvm och har entré mot Torget.

Asfalterad gård med parkeringsplatser och en tillhörande trädgårdstomt om ca 250 kvm med gräsmatta, lusthus med uteplats. Välskött och mycket uppskattat av hyresgästerna.

Omgivning/Natur

Ett så centralt läge man kan önska sig med all service så som affärer, banker, restauranger och allt Hörby har att erbjuda finns inom räckhåll. 

Kommunikationer

Två steg utan för fastigheten finns busshållplatsen med bussar till Malmö, Lund, Höör och Kristianstad.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.