• Brynolfsgatan 8
  • Brynolfsgatan 8
  • Brynolfsgatan 8
  • Brynolfsgatan 8
  • Brynolfsgatan 8
  • Brynolfsgatan 8
  • Brynolfsgatan 8
  • Brynolfsgatan 8
  • Brynolfsgatan 8
  • Brynolfsgatan 8
Göteborg
Bostadsfastighet
Adress
Brynolfsgatan 8
Åsatt fastighetsvärde
14 000 000 kr
Uthyrbar area
391 kvm
Tomtarea
1 154 Kvm

För mer information kontakta

Viktor Gustafsson Viktor Gustafsson Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare viktor.gustafsson@bjurfors.se
031-761 79 81

Kontakta mäklaren för visning

Göteborg Kontor/Bostäder

Centralt hyreshus med kontor och 3 lägenheter samt 10 parkeringsplatser. Kontor om ca 220 kvm kommer vara tillgängligt i samband med tillträde. Utredning pågår för ny detaljplan avseende 5-6 våningshus.

Fastighetsbeskrivning

Byggnader är uppförd i 2,5 plan samt sutterängplan där andra planet samt vinden är lägenheter och sutterängplan och första våningen är kontor. Trapp hus där alla enheter nås samt ytterligare representtiv entré för kontorsdelen i sutterängplanet. Vitputsad fasad samt rött tegeltak.

Planlösning

Byggnaden inrymmer 3 lägenheter och ett kontor. 2 st 1 rok om ca 33 kvm vardera, 1 st 4 rok om ca 103 kvm samt kontor om ca 220 kvm.

Omgivning/Natur

Det senast åren har området bytt karaktär från att tidigare inrymma småindustrier. På den östra sidan längs Möldalsvägen är det nu nybyggda bostadrätter, hotell, moderna kontor samt butiker och restauranger. På den västra sidan finner vi villor samt mindre flerbostadhus. 

Kommunikationer

Ett par minuters gångväg till spårvagshållplatsen Elisedal och därifrån tar det 5 minuter till Korsvägen eller 11 minuter till Mölndalsbro.

Närservice

Matbutiker, restauranger, apotek och träningsanläggningar mm. i det nybyggda stråket längs Mölndalsvägen. 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.