Höganäs
Lokal/Bostadsfastighet
Adress:
Håkantorpsvägen 109
Pris:
5 750 000 kr
Bruttoarea:
1 275 Kvm

Håkantorp u-formad gård

Högklassig verksamhetsbyggnad nära väg 111

Fastighetsbeskrivning

Naturskönt belägen avstyckad gård med milsvid utsikt strax utanför Väsby i Höganäs kommun. Fastigheten har ett avskilt läge men tillgängligheten är god med endast 200 meter till väg 111 (Höganäs - Jonstorp - Erikslund - E6). Till Höganäs centrum är det 4 km och till E6 (Erikslund) ca 15 km. Skyltläge finns mot 111:an!

Bakgrund:

Gården förvärvades 2007 av nuvarande ägare som driver Boud Minerals AB på fastigheten. Företaget arbetar med mineraler som nyttjas i golvprodukter. Ägarna, som ej bebott fastigheten, avser att pensionera sig och avveckla verksamheten i Sverige. Byggnads AB Rosenkvist i Höganäs har genomfört en påkostad ombyggnad av delar av den u-formade byggnationen vars boningshus i korsvirke härstammar från 1800-talet. Stalldelen som omfattar ca 500 kvm genomgick en total ombyggnad och består idag av påkostade verksamhetslokaler lämpliga för utställning, kontor och lager m.m. Den vidbyggda logdelen har rustats upp och har bra takhöjd samt öppen planlösning. Vidbyggt till logen finns ett isolerat f.d. potatislager med lagerytor.

Tomt:

Den friköpta tomten uppgår totalt till 6.905 kvm. Den u-formade byggnationen har en innergård med grus. I övrigt är det i huvudsak anlagd gräsmatta. Merparten av marken är inhägnad med ett trådstängsel. Uppställningsplats för bilar i anslutning till fastighetens infart.

Byggnation:

Boningshuset består av en Skånelänga i 1,5 plan med oinredd vind. Byggnaden är ca 26x8.7 meter och uppförd under 1800-talet. Grundläggning i huvudsak av sten med torpargrund. Stomme av tegel och trä (korsvirke). Bjälk- och taklag av trä, fasaden har tegel och korsvirke i bv. Gavelspetsar med träpanel. I huvudsak kopplade tvåglasfönster. Taktäckning med eternit. Invändigt finns det flera rum, kök, badrum braskamin m.m. Trägolv i en del av rummen. En del av byggnaden med stalldel. Det finns indragen el och VA. Anslutning till fastighetens jordvärmeanläggning är förberett.

Byggnaden som är obebodd sedan flera decennier har kraftigt eftersatt underhåll med rötskadat korsvirke.

Verksamhetsbyggnad (f.d. stall- och logbyggnad) är sammanbyggd och uppförd i vinkel i ett resp. 1,5 plan. Enligt uppgift är den äldsta delen uppförd på 1940-talet  Stalldelen har byggts om 2007 till verksamhetslokaler av hög kvalitet. Total lokalyta ca 1.000 kvm.

Grundläggning med sten och betong, stomme av tegel resp. lecablock. Bjälk- och taklag av trä, fasad med puts resp. plåt. Isolerglasfönster. Taktäckning med eternit resp. plåt.

Vid ombyggnaden 2007 av den f.d. stalldelen installerades ny el, VA, värme- och ventilation m.m. Invändiga ytor tilläggsisolerades med lecablock. Inredd ovanvåning med nytt bjälklag, nya takstolar m.m. Nya fönster av lättmetall med isolerglas såväl i  bv som ov.

Bv: kök och matsal/allrum med öppen planlösning, stort helkaklat badrum med dusch. Större verksamhetsrum i väster. Påkostade golvmaterial med klinker (sten). Lager/verkstadsyta med betonggolv i anslutning till logen. Grova takbjälkar och innertak av trä. Bottenplanet har djupa fönstersmygar med välvd ovandel i gammal stil. På ovanvåningen finns det sju takfönster.

OV; påkostad, extra bred trappa till ovanvåning som karakteriseras av öppen planlösning med hög takhöjd, ca 4 meter, synliga stödben/takstolar av trä, innertak med träpanel. Golv med parkettgolv. Västra gaveln har ett stort fönsterparti med milsvid utsikt. Sju takfönster mot söder. Separat rum med ventilationsanläggning samt trappa till logdelen.

Uppvärmning via vattenburen golvvärme i bv samt vattenburna radiatorer på ov anslutet till jordvärmeanläggning med värmepump av fabrikat IVT. Kraftfull mekanisk ventilationsanläggning, värmeväxlare med återvinning.

Logdel belägen i vinkel till verksamhetsbyggnaden. Byggnaden nyttjas som kallager och har indragen el men saknar värmesystem och VA. Gjutet betonggolv, öppen planlösning med hög takhöjd (ca 6 meter till nock). Vikport av lättmetall. Vidbyggt till logdelen finns ett isolerat f.d. potatislager med gjutet golv och öppen planlösning.

Friliggande oisolerad garagebyggnad uppförd i ett plan med pulpettak. Byggnadsytan uppgår till ca 56 kvm. Grundläggning med betongplatta på mark, stomme av lecablock. Fasad med puts resp. gråsten. Bjälk- och taklag av trä. Tvåglasfönster. Dubbelport av trä. Taktäckkning med plåt.

Förrådsbyggnad/uterum uppförd i ett plan i anslutning till boningshuset. Stomme, fasad och taklag av trä. Golv med trädgårdsplattor av betong. Byggnaden saknar el och VA

Ytor: Taxeringen anger följande ytor:

Bostadshus, typkod 220: 114 kvm

Lantbruksenhet, växthus/djurstall, typkod 121; 938 kvm

Det taxerade ytorna är enligt säljaren felaktiga. Enligt fastighetsägaren är ytorna idag fördelade enl. följande:

A. Boningshuset: ca 227 kvm inkl hönshus/stalldel

B. Verksamhetsdel i två plan ca 448 kvm

C. Loge med vidbyggt lager ca 544 kvm

D. Garage: ca 56 kvm

Någon kontrollmätning av angivna ytor är ej utförd. 

Övrigt: 

Fastigheten har eget vatten via djupborrad brunn samt ett bioreningsverk installerat i samband med ombyggnaden.

Inbrottslarm är installerat i verksamhetsbyggnaden.

Flaggstång

Driftskostnader:

Säljaren har ej bebott fastigheten utan endast nyttjat verksamhetsbyggnaden.

2022 år driftskostnader enl. säljarens uppgifter

El: 50.000 kr  

Visning:

V.g. respektera att  visning av fastigheten endast äger rum efter  ök. med ansvarig fastighetsmäklare Peter Borgelin.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. 

Ansvarig Mäklare

Peter Borgelin
Peter Borgelin Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare peter.borgelin@bjurfors.se
+0705903468