Korsholm 7054
Hörby
Butik/Handelsfastighet
Adress:
Korsholm 7054
Pris:
6 000 000 kr
Bruttoarea:
2 280 Kvm

Handels och bostadsfastighet i Korsholm

Tomställd handels och bostadsfastighet i Korsholm. Ca 2 000 kvm kommersiell yta samt ca 140 kvm bostad.

Fastighetsbeskrivning

Farboret 2:22 i Hörby är en tomställd fastighet med en kommersiell byggnad samt en bostadsdel. Den kommersiella byggnaden består av lager/butikslokaler om ca. 2000 kvm fördelade på 3 stycken sammanbyggda hallar, samt en kontorsdel om ca.170 kvm. Fastigheten är belägen utmed riksväg 13 och innehöll tidigare lågprisaffären Pema.

Bostadsdelen rymmer ca 140 kvm bostad i ett och ett halvt plan. 

     

Planlösning

3 öppna hallar med olika takhöjd, där det funnits Pema lågprisaffär tidigare. Hallarna har en ytor om ca.1000 kvm, 700 kvm samt 300 kvm. Utöver lokalerna så finns här en kontorsyta om ca.170 kvm.

Privatbostaden är en småhusbyggnad byggd 1930 om ca.140 kvm. Här finns Vardagsrum, stort lantkök, badrum, relax med bastu och fyra till fem sovrum. Härlig avskild trädgård.

 

 

 

Omgivning/Natur

Hörby är en tätort och centralort i Hörby kommun i  Skåne län. Hörby ligger längs med  E22:s sträckning ungefär 35 kilometer nordöst om Lund och 44 kilometer sydväst om Kristianstad. Den ligger nära Östra Ringsjön och ungefär 12 kilometer sydost om Höör.

Hörby är kyrkbyn i Hörbysocken och fick på 1880-talet järnvägsförbindelse. Järnvägen gjorde att Hörby blev en betydande järnvägsknut i Skånes mitt. Den sista järnvägslinjen lades ner 1967 och spåret är numera upprivet. Slogan för orten är På rätt våglängd som syftar på  Hörby kortvågsstation.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Möjlig tillträdesdag skall anges. 

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

 

Ansvarig Mäklare

Mikael Ekman
Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare mikael.ekman@bjurfors.se
073-920 66 63