• Syrénvägen 13
  • Ljusa lokaler
  • Bilförsäljning
Ystad
Butik/Handelsfastighet
Adress
Syrénvägen 13
Pris
9 900 000 kr
Uthyrbar area
1 200 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
600 000 kr/år

För mer information kontakta

Mikael Ekman Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82
073-920 66 63

Kontakta mäklaren för visning

Handelsfastighet

Mycket bra belägen handels- och verkstadsfastighet i Ystad! Nära centrum, ringvägen och bostäder. Här erbjuds många möjligheter.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten utgör 5 000 kvm med en modern byggnad innehållande bilförsäljning om ca 1 200 kvm. 

Fastigheten bebyggdes 1993 och byggdes till 2007. Försäljningsdelen byggdes om 2011 med glasad gavel och klinkergolv. Stora välkomnande ytor och gott om parkeringsplatser. Delvis inhägnad tomt med asfalterade och hårdgjorda ytor.

Planlösning

Stor ljus hall med hel glasad gavel, entré och port. Golv med klinkers och två försäljningskontor Denna delen är öppet upp i nock och är ca 325 kvm.. Separat ingång till kundmottagning reservdelslager. Här finns också omklädningsrum och personalutrymme och är ca 125 kvm. Över denna del i mitten av byggnaden finns också en mindre vind med ventilationsanläggningen och förvaring. Verkstaden är helt öppen med 3,20 till balk och ca 325 kvm. Kallager med isolerat tak ca 400kvm.

 

Omgivning/Natur

Mycket bra beläget nära både centrum och ringvägen och omgivet av bostadsområde. Mycket bra handelsläge.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.