Fasad mot väster
Ekerö
Hotell
Adress:
Bryggavägen 104
Åsatt fastighetsvärde:
19 750 000 kr
Bruttoarea:
610 kvm

Hotellfastighet med 24 rum på Ekerö

Fastighet med privatägt hotell som ligger strategiskt beläget mellan Ekerö Centrum och Slagsta färjan, tre minuter åt vardera hållet. Här bor man antingen som företagsgäst eller fritidsresenär, ett inarbetat hotell med många återkommande kunder som passar alla. Bra avkastning om ca 7,8% på ett tripple-net avtal. Tillträde enligt överenskommelse.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten är belägen östra delen av Ekerö och har ett mycket strategiskt bra läge. Fastigheten hyrs ut till Mälarö Hotell, verksamheten kan möjligtvis ingå i överlåtelsen. 

Hotellet har totalt 24 rum i två plan. Samtliga rum har god standard och värms upp med golvvärme. Helkaklade badrum. 

I nedre plan finns, förutom hotellrum, reception, frukostmatsal och tvättstuga. Övre plan innefattar ett samlingsrum, teknikrum samt hotellrum. 

Hotellets verksamhet bygger under lågsäsong på kunder som arbetar tillfälligt i Stockholm och under högsäsong är det sedvanlig turism. 

Hotellet hyrs ut med trippel net till en årshyra om 1 620 000 kr per år. 

Omgivning/Natur

Trevliga omgivningar, nära till Jungfrusundsåsens rekreationsområde med fina löp/skidspår, slalombacke, bikepark etc. Det mesta i form av service, restauranger, butiker, apotek, banker etc. finns i närliggande Ekerö Centrum.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Preem har för avsikt att förlänga avtalet, och att de är behjälpliga vid eventuella frågor eller liknande

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. 

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Indikativt bud tas löpande emot. Eventuellt LOI och due dilligence startar enligt överenskommelse.
Överlåtelseavtal tecknas när parterna är överens.
Tillträde senast: Enligt överenskommelse.

Ansvarig Mäklare

Larssan Lundberg
Larssan Lundberg Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare larssan.lundberg@bjurfors.se
070-976 91 07