Mörarp
Helsingborg
Bostadsfastighet
Adress:
Bjuvsleden 218-222
Åsatt fastighetsvärde:
9 650 000 kr
Hyresintäkt:
876 084 kr/år
Bruttoarea:
664 kvm
Markareal:
14692 kvm

Hyresfastighet i Mörarp

Välskött hyresfastighet belägen i det pittoreska Mörarp strax utanför Helsingborg bestående av fyra parhus och ett hyreshus med totalt 8 lägenheter. Fullt uthyrd. Stor tomt med möjlighet att bygga mer.

Fastighetsbeskrivning

 Fastigheten består av tomtyta om 14 692 kvm som är lummigt uppväxt och bebyggt med fyra parhus och ett hyreshus med totalt åtta lägenheter. Totalt 664 kvm. Hyresfastigheten byggdes 1952 och 1958 byggdes parhusen. En garagelänga med 8 garage och förråd finns också. 

Parhusen, byggda 1958, innehåller två lägenheter om ca 85 kvm vardera och de andra två är på ca 77 kvm. Utöver detta har varje hus ett extra rum i källaren för ytterligare utrymme eller lagring. Varje parhus har dessutom sin egen uteplats,  

Hyreshuset innehåller två fyrarumslägenheter med två stycken tre rums lägenheter om ca 78 kvm samt två stycken fyra rumslägenheter på ca 92 kvm. Källare under huset inrymmer förråd, pannrum och tvättstuga.

Men fastighetens fördelar går utöver de befintliga byggnaderna. Den stora tomten erbjuder möjligheter till ytterligare byggnation och är en attraktiv möjlighet för både nuvarande och framtida avkastning.

Omgivning

I utkanten av Mörarp som är en gammal kyrkby ca 1,5 mil från Helsingborg har ett naturskönt läge och bra kommunikationer. 

Kommunikationer

Tågstation i Mörarp med ca 11 minuters resa till Helsingborg och bra förbindelsevägar till både E6 och E4, Samt regionbussar.  

Närservice

I Mörarp finns en livsmedelsbutik, två pizzerior samt för- och grundskola.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

 

Ansvarig Mäklare

Mikael Ekman
Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare mikael.ekman@bjurfors.se
073-920 66 63