• Sigtunagatan/Upplandsgatan
  • Fasad mot väster
  • Gård i sydvästläge
Malmö
Bostadsfastighet
Adress
Sigtunagatan 12
Pris
32 000 000 kr
Uthyrbar area
1 511 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
2 363 548 kr/år

För mer information kontakta

Torbjörn Persson Torbjörn Persson Reg. Fastighetsmäklare torbjorn.persson@bjurfors.se
040-608 38 81

Kontakta mäklaren för visning

Hyresfastighet med 22 lägenheter vid Södervärn

Hyresfastighet från 1935 med 22 lägenheter och 1 lokal på Södervärn. Bra läge och stomme men en del renoveringsbehov föreligger.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten ligger på mycket bra läge precis söder om Södervärns busstation mellan Skånes Universitetssjukhus och Södervärnsskolan.

På fastigheten står en gul tegelbyggnad från år 1935 som ROT-renoverades år 1979. Fastigheten innehåller 22 lägenheter och en lokal. Av lägenheterna är en lägenhet en etta på 36 kvm, 10 st är tvåor på mellan 50 och 68 kvm och 11 st är treor på mellan 68 och 88 kvm. Av dessa har 4-5 lägenheter badrum med plastmattor från runt år 2010.  Resten är från år 1979 med våtrumstapet på väggarna och plastmattor på golv. Köken är från 1979. I de flesta vardagsrum ligger parkettgolv, fiskbenparkett eller nyare variant, i sovrum och kök ligger plastmattor. Tre lägenheter har balkong ut mot gatan och tre har balkong in mot gården. Några lägenheter är för närvarande vakanta.

På bottenplan i korsningen Sigtunagatan och Upplandsgatan finns en lokal på ca 40 kvm som hyrs av en mindre servicebutik. I källaren finns en tvättstuga med nyare Podab maskiner, två tvättmaskiner och en torktumlare. I källaren finns även fastighetsförråd och pannrum med äldre fjärrvärmeanläggning.

På vinden finns i dagsläget lägenhetsförråd. Eventuellt skulle vinden kunna inredas med fler lägenheter såsom det har gjorts i en del grannfastigheter. Då skulle lägenhetsförråden kunna flyttas till källaren där utrymme finns.

Skick

I byggnaden finns en del kända brister som säljaren vill upplysa om:

Det har varit läckage på stammar för vatten och avlopp. Även värmesystemet med värmeväxlare och radiatorer har haft läckage och driftsproblem. Hissen är besiktigad och godkänd men har haft driftsstörningar. OVK är inte genomförd. Fukt har observerats i källaren och i väggar vid balkonger ut mot gatan. Plåtarbeten på taket runt genomföringar mm byttes ej när papptaket lades om runt år 2015. De flesta kök och badrum är från renoveringen år 1979 med överskriden teknisk livslängd. Ett kök är brandskadat. Detta köket måste åtgärdas för att lägenheten ska bli bebolig. 

Fyra lägenheter är för närvarande outhyrda.

Det finns offert för byte av tappvattensystem, värmeväxlare och radiatorsystem.

I fastighetsregistret finns ett inskrivet föreläggande från år 2015 men detta är undanröjt.

Efter genomförd renovering kan detta bli en mycket gedigen fastighet på väldigt central läge.

Omgivning/Natur

Fastigheten ligger centralt på Södervärn i Malmö. Området består i huvudsak av flerfamiljshus från 1900-talets första hälft, både med hyresrätter och bostadsrätter.

Kommunikationer

Mycket goda kommunikationer med sitt läge precis söder om Södervärns busstation och mindre än en km till Citytunneln vid Triangeln.

Närservice

I närområdet finns det gott om livsmedelsbutiker. På Möllevångstorget som ligger mindre än 500 m bort finns flera restauranger och caféer. Här finns även en vårdcentral. Till Triangelns köpcentrum är det ca 1 km. 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Försäljningen kommer att genomföras som en ren fastighetsaffär.

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.