Malmö
Bostadsfastighet
Adress
Spånehusvägen 99
Åsatt fastighetsvärde
14 000 000 kr
Uthyrbar area
450 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
820 000 kr/år
Tomtarea
870 Kvm

För mer information kontakta

Mats Lundberg Mats Lundberg Reg. Fastighetsmäklare mats.lundberg@bjurfors.se
040-608 30 11

Kontakta mäklaren för visning

Hyresfastighet med butik på Östra Sorgenfri.

Fullt uthyrd hyresfastighet på Spånehusvägen som innehåller 4 lägenheter samt en väletablerad livsmedelsbutik (99:ans Livs) på bottenplan. På gården finns 22 st. uthyrda parkeringsplatser. Hyresintäkter uppgår till ca. 820.000kr/år. Det finns bygglov och startbesked för en ev. tillbyggnad.

Fastighetsbeskrivning

Fullt uthyrd hyresfastighet om ca. 450 kvm på Spånehusvägen i Malmö. Fastigheten är byggd 1926 och innehåller en väletablerad livsmedelsaffär om ca 150 kvm på bottenvåningen. 99:ans som butiken heter har legat där sedan huset byggdes och har endast haft 3 ägare sedan dess.

På andra och tredje våningen finns totalt 4 lägenheter med en 3:a om ca 95 kvm samt en 2:a om ca 55 kvm på respektive våningsplan. Mellan 2001-2005 totalrenoverades de båda 3:orna med nyare kök, badrum, slipade parkett/trägolv. Båda lägenheterna som renoverades av den tidigare ägaren fick då också nya stammar och el. 

Under 2016-2017 skapade och färdigställde nuvarande ägare två nya lägenheter om 55 kvm som tidigare endast var förråd/lagerutrymmen på respektive våningsplan. 

I källaren finns tvättstugan samt lägenhetsförråd.  

På gårdsplanen finns 22 uthyrda (500kr/mån) parkeringsplatser. Här finns också ett nyare miljöhus samt livsmedelsaffären har ett extra inhägnat förråd. Gårdsplanen asfalterades 2017. 

        

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.