• Fasad
  • Trapphus
  • Innergård
  • Tvättstuga
  • Vån 2 kök
  • Vån 2 kök
  • Badrum vån 2
  • WC vån 2
  • Vån 2
  • Vån 2
Landskrona
Bostadsfastighet
Adress
Repslagargatan 7
Pris
4 000 000 kr
Uthyrbar area
230 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
247 200 kr/år
Tomtarea
272 Kvm

För mer information kontakta

Michael Henriksson Michael Henriksson Reg. Fastighetsmäklare, Transaktionsrådgivare michael.henriksson@bjurfors.se
070-818 82 51

Kontakta mäklaren för visning

Hyresfastighet med tre lägenheter

Mindre hyresfastighet i Landskronas centrala delar med tre lägenheter om totalt 345 kvm, 115 kvm vardera, fördelat på tre plan plus källare. Lägenheten på andra våningen nyligen blivit vakant, perfekt för den som önskar bo och äga eller välja hyresgäst själv. Lätt att hyra ut! Nytt tak, fjärrvärme & fiber installerat. Ny kyl & frys i två av lägenheterna -18.

Fastighetsbeskrivning

Rejäl 30-talsfastighet belägen på ett centralt och bra läge i Landskrona med 3 st hyreslägenheter om vardera 115 kvm. I källare finns tvättstuga, förråd, hobbyrum etc.

Inner- och yttertak är nyligen bytt. Fjärrvärme och fiber installerat sen tidigare.

Lägenheten på andra våningen precis blivit vakant. Hyresintäkt vid fullt uthyrd: 376 800. Hyresintäkt just nu: 247.200 kr/år.

Planlösning

Flerbostadshus i 3 plan plus källare.

Kommunikationer

Fastigheten är belägen i utkanten av centrala Landskrona, ca 1 km från centrumkärnan. Omkringliggande bebyggelse består av bostäder och grönområden. Busshållplats med bra förbindelser till tågstationen finns i närheten.

Avstånd till Helsningborg ca. 25 km och till Malmö ca. 43 km.

Övrigt

Hyresgäst på våning 1 erhåller mindre rabatt för fastighetsskötsel.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

 

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten.

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av köpeskilling erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt eller överenskomelse. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en teknisk undersökning av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Taxering

Småhusenhet, bebyggd (220)
Byggnad, värde: 2 079 000 kr
Mark, värde: 510 000 kr
Summavärde: 2 589 000 kr

Taxeringsår: 2015
Byggår: 1936
Värdeår: 1957