Hörnfastighet
Hässleholm
Bostadsfastighet
Adress:
Karlavägen 5 & Ö Storgatan 23
Pris:
4 500 000 kr
Hyresintäkt:
858 000 kr/år
Bruttoarea:
714 Kvm

HYRESFASTIGHET

Nio hyreslägenheter i hyresfastighet centralt belägen ca 100 meter från järnvägsstationen.

Tre punkter

Fullt uthyrt

Nära tågstation

Bara bostäder

Fastighetsbeskrivning

Centralt belägen hyresfastighet med 9 hyresrätter belägen centralt i Hästveda som är ett samhälle beläget ca 2 mil norr om Hässleholm. Orten har en relativt ny järnvägsstation med utmärkta pendlingsmöjligheter (Hässleholm, Kristianstad, Älmhult etc.)

Hyresfastigheten är uppförd i 2,5 plan samt hel källare 1938 (taxeringsuppgift)

Samtliga lägenheter är uthyrda och standarden är i stort sett likvärdig i samtliga lägenheter. I källaren finns det en tvättstuga samt div. förrådsutrymmen samt pannrum. Uppvärmning via fjärrvärmeanläggning med vattenburna radiatorer. Fjärrvärmeväxlaren är relativt ny enligt säljaren,

På fastigheten finns ett friliggande oisolerat trädgårdsskjul.

Det finns eftersatt underhåll avseende fasader och fönster som behöver åtgärdas. En del fönster är utbytta medans Kontakta ansvarig fastighetsmäklare Peter Borgelin för vidare upplysningar och tid för visning.

Omgivning/Natur

Hästveda är en ort i Hässleholms kommun med ca 1600 invånare. Området där fastigheten ligger består i huvudsak av en- och flerfamiljshus byggda under 1960- eller 1990-talet.

Det finns 500 arbetstillfällen i Hästveda, varav hälften finns fördelade på omkring 90 privata företag. Bland de största privata företagen finns VIDA-HN AB sågverk, Hästveda Återvinning AB, Tony Franssons Bygg och HP-buss. Hästveda har också en solcellspark.

Kommunikationer

Till Hästveda station med tåg mot Hässleholm och Växjö är det ca 100 m. Från stationen går även bussar mot Hässleholm och Osby.

Närservice

Fastigheten ligger centralt i samhället. Inom 300 meter finns såväl skola, livsmedelsaffär, restauranger samt järnvägsstation och busshållplats.  Det finns skola i Hästveda upp till nionde klass.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. 

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt.

Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse med ansvarig fastighetsmäklare Peter Borgelin

Ansvarig Mäklare

Peter Borgelin
Peter Borgelin Reg. Fastighetsmäklare peter.borgelin@bjurfors.se
+0705903468