• Föreningsgatan
  • 6093187_1_6093187-58_1.jpg
  • 6093187_1_6093187-64_1.jpg
Simrishamn
Bostadsfastighet
Adress
Föreningsgatan 1, Sandbyv 2-4
Pris
23 000 000 kr
Uthyrbar area
1 992 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
1 775 616 kr/år
Tomtarea
3 815 Kvm

För mer information kontakta

Mikael Ekman Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82
073-920 66 63

Kontakta mäklaren för visning

Hyresfastigheter i Borrby

Två hyresfastigheter bra beläget i Borrby på Österlen innehållande 30 lägenheter.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten Frankatoften 4 med adress Föreningsgatan 1 a-d har en tomtyta på 2 557 kvm och är sedan 1962 bebyggd med en hyresfastighet i två plan med källare. Huset inrymmer 20 lägenheter på mellan 33 och 72 kvm och alla har balkong. Alla lägenheter har förråd i källaren där det även finns två tvättstugor, pannrum och en övernattningslägenhet. Det finns också 3 stycken garage på ena gaveln i källarplan samt en mindre lokal. Fasad av tegel samt plåtad gavel och yttertak av eternitplattor. 2 glas perspektiv fönster. Uppvärmning sker med bergvärmepump som installerats 2019. 

 

Fastigheten Kylnan 17 med adress Sandbyvägen 2-4 har en tomtyta på 1 258 kvm. Här finns idag en hyresfastighet i två och ett halvt plan med källare och vind. Huset inrymmer 10 lägenheter från 26 kvm till 95 kvm samt i bottenplan en lokal med Pizzeria på ca 70 kvm och en lokal uthyrd till en psykolog om ca 42 kvm. Flera lägenheter har balkong. Fasad av tegel och yttertak av tegelpannor. Källaren inrymmer lägenhetsförråd, pannrum och förråd. Gemensam tvättstuga. Uppvärmning sker med bergvärme installerad 2020.

På fastigheten finns också Borrby Biograf som är en biografbyggnad med anor från 1929 på ca 207 kvm. Denna drivs idag av en ideel förening. 

Omgivning/Natur

Borrby stationssamhälle utvecklades efter att Ystad-Gärsnäs Järnväg invigts år 1894, och för orten inrättades 30 juni 1934. Idag finns här skola från förskola till årskurs sex Ica butik  

Borrby backar är ett högexploaterat landskap direkt anslutet till Borrby. Området består av skog och öppna ängar, åkrar och hagar, allt sammanvävt med gott om vandringsslingor och stigar.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten.

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.