• Bostadsbestånd med 18 parhus
  • Höjd
  • Lugnt läge
Klippan
Bostadsfastighet
Adress
Montörg, Stenhuggareg mfl
Åsatt fastighetsvärde
14 900 000 kr
Uthyrbar area
1 280 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
1 151 314 kr/år
Tomtarea
8 227 Kvm

För mer information kontakta

Mikael Ekman Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82
073-920 66 63

Kontakta mäklaren för visning

Hyresfastigheter Stidsvig Klippan

18 marklägenheter med friköpta tomter säljes i bolagsform. Välskötta 1-plans radhus/kedjehus byggda 1992.

Fastighetsbeskrivning

Lugnt beläget i ett villaområde finner vi dessa 18 marklägenheter på friköpta tomter bebyggda med 1 plans parhus/radhus i 1 plan. Husen byggdes 1992 och är i välskött skick. Nära skog, natur och E4 an. 

Alla 18 lägenheter har sina egna tomter med uteplatser och gräsmattor.

Vatten och avfall ingår i hyran med alla lägenheterna har eget el abonnemang och uppvärmning sker med frånluftsvärmepumpar.

Husen är grundlagda med torpargrund och stomme av trä med målad träfasad och yttertak med betongpannor. 3-glas fönster egna trädgårdar. Uppvärmning sker med frånluftsvärmepumpar och vattenburet system. 

Alla fastigheterna är taxerade med typkod 220

 

Omgivning/Natur

Lummigt läge i villakvarter. Stidsvig och Klippan kallas porten till Söderåsen med en fantastisk natur.

Kommunikationer

Nära E 4:an och lokaltrafik i kommunen.

Närservice

I Stidsvig finns ett par förskolor, Mölletofta Värdshus och bensinmack. På Tingsgården mitt i byn finner du 400 år gamla hus som är varsamt renoverade.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.