Norra gaveln
Klippan
Bostadsfastighet
Adress:
Infanterigatan 3A-C
Åsatt fastighetsvärde:
12 975 000 kr
Hyresintäkt:
1 009 548 kr/år
Bruttoarea:
849 Kvm

Hyreshus 14 lägenheter 5 garage

Hyreshus 14 lägenheter 5 garage

Fastighetsbeskrivning

Bakgrund:

Hyreshuset är uppfört 1948 och bottenplanet dominerades i flera decennier av en lokal som nyttjades av Posten. På 2000-talet upphörde posthanteringen i Ljungbyhed och dåvarande fastighetsägare byggde om den f.d. postlokalen till tre nya lägenheter. Idag finns det 14 lägenheter fördelat på två 4:or, en 3:a, tio 2:or samt en 1:a. Nuvarande ägare förvärvade fastigheten 2015. 

Tomt:

Den friköpta hörntomten uppgår totalt till 1 909 kvm. Mot gatan är det häck och anlagd gräsmatta. Mot gården är det i huvudsak asfalterat med parkeringsmöjligheter. En mindre yta med anlagd gräsmatta. Flera äldre träd bidrar till att det upplevs lummigt.

Det är inte utrett huruvida fastigheten omfattas av ytterligare byggrätt.

Byggnation:

Flerfamiljshuset som är uppfört i 2,5 plan samt hel källarvåning är enl. taxeringen uppfört 1948. Grundläggning och stomme av betong, bjälklag av betong resp. trä, fasad med gul tegel. Källare under hela byggnaden. Taklag av trä samt taktäckning med röd taktegel. Treglasfönster med bågar av trä. Fyra takkupor, två mot gatan och två mot gården med bandtäckt plåt. Nio balkonger varav sex mot gatan, en på resp. gaveln samt en balkong mot gården. Två lägenheter i bv. har uteplatser.

Det finns tre trapphus, dels ett vid den södra gaveln, dels två mot innergården. Det finns även separat nedgång till källarplanet från respektive gavel.

Uppvärmning via vattenburna radiatorer anslutna till dels värmepump (2008) med djupborra, dels luft/vatten värmepump (Nibe 2020). Ny varmvattenberedare, cirkulationspump och styrenhet (2020). Som "backup" vid underhåll finns även en äldre oljepanna med tillhörande oljetank.

Ventilation med självdrag.

Ombyggnader/underhåll:

Nuvarande ägare som förvärvade fastigheten 2015 har nyligen installerat fiber till samtliga lägenheter i fastigheten. Utöver det har 11 lägenheters ytskikt renoverats i samband med omflyttningar de senaste 10 åren.

2005 förnyades merparten av fastighetens fönster till treglasfönster med bågar av trä.

2008 byggdes den f.d. postlokalen om till tre helt nya lägenheter av dåvarande fastighetsägare.

2009 "relinades" fastighetens avloppsstammar av dåvarande fastighetsägare..

2012 förnyades elen i trappuppgångar och källare, tvättstuga, pannrum och förråd.

Underhållsbehov:

Delar av fastighetens yttertak har enligt uppgift lagats av tidigare ägare. Sannolikt behöver hela taket en framtida översyn med ny papp och läkt m.m. De plåtklädda takkuporna behöver målas om.

Interiör:

Lägenheterna har varierande standard. Tre lägenheter i bv är nyinredda i samband med ombyggnaden 2008 med påkostade helkaklade badrum med TVM och TT och kök med spishäll, kyl, frys, och diskmaskin. Merparten av lägenheterna har egen TVM och TT. I huvudsak är det golv med slipbar parkett resp. plastmattor. Badrum med dusch, våtrumstapet, plastmatta eller kakel och klinker. Något badrum har badkar. 

På vindsplanet finns en lägenhet på resp. gavel. I mitten är det en oisolerad del om ca 100 kvm med lägenhetsförråd. Tidigare ägare hade långt gångna planer att bygga om denna yta till lägenheter. Frågan om bygglov är ej prövad. Ett ritningsunderlag för inredning av två vindslägenheter, 53 resp. 69 kvm inkl. ny takkupa, kan översändas på begäran.  

Källaren: Nås dels från tre trapphus och från resp. gavel. Källaren omfattas av förrådsutrymmen som nyttjas av hyresgäster, skyddsrum, cykelrum, tvättstuga med flera tvättmaskiner och torktumlare, torkrum, fastighetsskötarens förråd samt pannrum. Golv av betong.

Friliggande garage- och förrådsbyggnad - ca 108 kvm

Byggnaden som sannolikt är uppförd omkr. 1948 omfattas av fyra garage på långsidan samt ett mindre garage och två förrådsrum vid den södra gaveln. Byggnaden saknar el och VA.

Byggnaden är uppförd i ett plan med pulpettak. Grundläggning och stomme av betong. Gul fasadtegel. Taklag av trä samt taktäckning med bandtäckt plåt.  

Övrigt:

Entréer i bv med nya brevlådor 

Ytor:

Huvudbyggnaden: Enligt taxeringen uppgår den sammanlagda bostadsytan till 877 kvm och lokalytan till 108 kvm.

Enligt Säljaren uppgår den totala bostadsytan enligt hyreskontrakten till 849 kvm.

Någon kontrollmätning av ytor har ej genomförts av angivna ytor. 

Hyreskontrakten:

Den totala hyresintäkten uppgår till kr 1.009.548 kr/år. Fastigheten saknar förhandlingsordning.

Två av hyresgästerna, lgh.nr 3A1001 resp. lgh.nr 3B1101, har garage vilket ingår i angiven hyra.

Ett garage är f.n. ledigt och ej med i hyreslistan.

Visning:

V.g. respektera att visning av fastigheten endast äger rum efter ök. med ansvarig fastighetsmäklare Peter Borgelin.

Kommunikationer

Bussförbindelse till Klippan, Ängelholm, Helsingborg, Höganäs m.m.

Närservice

Ljungbyhed har god service i förhållande till sin storlek (drygt 2.000 invånare). Där finns vårdcentral, bibliotek, idrottshall, grundskola, affärer, bio m.m. 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i det bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Ansvarig Mäklare

Peter Borgelin
Peter Borgelin Reg. Fastighetsmäklare peter.borgelin@bjurfors.se
+0705903468