Utmärkt läge vid Ålabodsvägen
Landskrona
Bostadsfastighet
Adress:
Anders Pers väg 22
Pris:
2 975 000 kr
Bruttoarea:
224 kvm
Markareal:
322 kvm

Hyreshus Västra delen av Glumslöv

Utmärkt läge vid Glumslövs kyrka totalt 224 kvm bostads- och lokalyta

Fastighetsbeskrivning

Bakgrund:
1960-1964 uppfördes en gedigen byggnad för postens räkning söder om Glumslövs kyrka i den västra delen av Glumslöv. Området kallas för Nedra Glumslöv. Postens verksamhet upphörde på 1980-talet och senare ägare har byggt om fastigheten som idag omfattar en lokal om ca 90 kvm i bottenplanet samt en modern lägenhet om ca 70 kvm på ovanvåningen. Byggnaden har en källarvåning med div förråd samt tre uthyrda källarlokaler om ca 64 kvm. Lägenheten om 70 kvm kan efter ök. frigöras åt en ny ägare om så önskas.

Tomt:
Den friköpta tomtmarken uppgår till 322 kvm. Obebyggd yta med grus.

Byggnation:
Byggnaden är enl. taxeringen uppförd 1960 i 1,5 plan med hel källarvåning. Grundläggning av betong, stomme av betong och tegel, bjälklag av betong resp. trä, fasad med gul fasadtegel. Beslag av lackerad plåt. Taklag av trä samt yttertak med röda tegelpannor. Två- resp. treglasfönster. Lägenheten har gavel- resp. takfönster. Bottenplanets fönster är pivothängda och flera har markis.

Uppvärmning via vattenburna radiatorer anslutna till luft/vatten värmepump av fabrikat Thermia från år 2008 med ny kompressor 2014 samt ny manöverpanel 2021. Lokalen i bv har mekanisk ventilation. Lägenheten har kolfilterfläkt i köket samt s.k. paxfläkt i badrummet. I övrigt är det självdrag.

Ombyggnader:
Nuvarande ägare, som förvärvade fastigheten 2015, har renoverat lägenheten på ovanvåningen samt moderniserat och anpassat lokalen i bottenplanet för nuvarande hyresgäst.

Interiör:
BV; Huvudentré för lokalen mot gatan med ramp för rullstolar. Lokalen, som f.n. är uthyrd till ett gym, har i huvudsak öppen planlösning. Omklädningsrum samt handikappanpassad wc med dusch (platsmatta resp. vårtrumstapet). Ett mindre rum i f.d. postvalv. Gymmets hyreskontrakt omfattar även ett rum i källaren vilket kan nås via en spiraltrappa. Gymmet har golv av laminat- resp. heltäckningsmatta.

OV: Entré till lägenheten via separat ingång med eget trapphus. Lägenheten som är genomgående med fönsterpartier i resp. gavel består av två r.o.k. Vardagsrum i söder med öppen planlösning till arbetskök, spis, kyl, frys, fläkt. Köket har golv med klinker. Helkaklat badrum med duschhörna. Liten tvättstuga, sovrum. I huvudsak är det slipbart parkettgolv i lägenheten.

Källaren: Den kan nås dels via spiraltrappa från bottenplanets lokal, dels utifrån via separat källartrappa. Bra takhöjd. Flera förrådsutrymmen, wc. pannrum, ett rum nyttjas av gymmet.

En  lokal med äldre pentry samt golv med klinker nyttjas av "Kamratföreningen Vävglädjen".

Ytor:
Enligt taxeringen uppgår den sammanlagda bostads- och lokalytan till 214 kvm.

Enligt fastighetsägaren är ytorna fördelade enl. följande:

BV: ca 90 kvm, uthyrd lokal

OV: ca 70 kvm lägenhet med snedtak

KV: ca 100 kvm? 

Hyresavtal:
Bottenplanets lokal är sedan 2016 uthyrd till ett gym; "Potential Workout". Gymmet har två hyreskontrakt, ett för lokalen i bottenplanet samt ett hyreskontrakt för ett rum i källaren som nås från gymmet i bv. Hyreskontraktet i bv omfattar 90 kvm och kontraktet avseende rummet i källaren omfattar 20 kvm. Gymmet har sitt säte i Ystad. Filialen i Glumslöv är obemannad och endast nyttjad av medlemmar som har nyckelkort. Gymmets musik sköts centralt från Ystad och gymmet stänger kl. 22.30.

Se även vidare information i informationsfilmen om gymmet i Glumslöv: www.potentialworkout.se 

Gymmets två hyreskontrakt är treåriga. Bägge kontrakten löper till 2024-03-31 och förlängs med tre år om de ej sägs upp nio månader innan de löper ut. All utrustning som hör till gymmets verksamhet tillhör hyresgästen som även ansvarar för att alla erforderliga tillstånd finns avseende verksamheten gentemot berörda myndigheter m.m. 

Ovanvåningens lägenhet är idag uthyrd till anhörig till nuvarande fastighetsägare. Möjlighet finns att överta lägenheten om så önskas efter ök.

Källarvåningen har en separat lokal om ca 34 kvm som sedan 2008 hyrs av "Kamratföreningen Vävglädjen", en ideell förening där medlemmarna träffas för att väva under gemytliga former. Hyreskontraktet är ettårigt med tre månaders uppsägning. 

I källarvåningen finns även ett mindre förrådsutrymme om 10 kvm som hyrs av en tidigare fastighetsägare. Hyreskontrakt saknas.

 Hyreslista:
Lokal bv, ca 90 kvm, gym 103.600 kr/år + moms + index + f.skatt
Lokal kv, ca 20 kvm, gym  26.000 kr/år + moms + 2% årlig höjning + f.skatt
Lokal kv, ca 10 kvm, förråd 4.300 kr/år 
Lokal kv, ca 34 kvm, Vävglädjen 24.000 kr/år + 2% årlig höjning
Lgh, ov,  ca 70 kvm, 72.000 kr/år

Summa hyresintäkter: 229.900 kr/år

Driftskostnader 2022 enl. säljaren:
Värme/el:(x)14.100 kr
VA: 8.100 kr
Renhållning:1.900 kr
Försäkring: 6.200 kr
Fastighetsskatt (xx)10.290 kr

Anm. Separat elmätare finns för gymmet i bv samt för lägenheten på ov. För övriga hyresgäster ingår elen. 

(x) Enligt hyreskontraktet skall Gymmet svara för 40% av fastighetens uppvärmning vilket debiteras separat.
Ovan angivna driftskostnader avser fastighetsägarens nettokostnad. 

(xx) Fastighetsägaren erhåller 62.5% av fastighetsskatten av hyresgästen som driver gym i fastigheten. 

Övrigt:
En central för fiber är installerad i fastighetens källare. Centralen förser även grannfastigheter med fiber. Fastighetsägaren har inget skötselansvar för denna central.

Brandlarm är installerat i fastigheten.

Yttertrappan vid fastighetens norra gavel är troligen delvis belägen på kommunens mark.
Den har enligt fastighetsägaren funnits där sedan byggnaden uppfördes. 

Längs byggnadens södra långsida finns en blockerad gångväg som ligger på kommunens mark. Det finns en gångväg  för allmänheten längs byggnadens norra långsidan som delvis ligger på fastighetens mark.

Energideklaration är nyligen utförd. OVK-besiktning har ombesörjts av hyresgästen som driver gym i fastigheten.

Enligt fastighetsägaren finns inga förelägganden eller påpekanden från varken någon myndighet eller kommunen avseende fastigheten.

Visning:
V.g. respektera att  visning av fastigheten endast äger rum efter  ök. med ansvarig fastighetsmäklare Peter Borgelin.           

Kommunikationer

Glumslöv har utmärkta förbindelser via såväl pågatågsstation (200 meter) buss (100 meter) samt närhet till E6. I samhället finns livsmedelsaffär och grundskola m.m.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Ansvarig Mäklare

Peter Borgelin
Peter Borgelin Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare peter.borgelin@bjurfors.se
+0705903468