• Fabriksgatan 29
  • Inhägnad tomt
  • Välskött
  • Två grindar
  • Kontorsrum
  • Matsal med storkök
  • Produktionshall
  • Hall
  • Inbyggd lastkaj
  • In och utlastning
Simrishamn
Industri/Verkstad
Adress
Fabriksgatan 29
Pris
11 500 000 kr

För mer information kontakta

Mikael Ekman Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82
073-920 66 63

Kontakta mäklaren för visning

Industri/logistik fastighet

Mycket välskött industri /logistikfastighet bra beläget i Simrishamn.

Fastighetsbeskrivning

Mycket välskött industrifastighet byggd 1977 med stomme av betong och Siporex. Ny plåtfasad och taket är omlagt 2017/2018. Matsal och kök byggdes till 1992. 

Tomten är asfalterad och helt inhägnad med larm och två grindar. Lättillgänglig från alla håll gör att det går att ha flera olika hyresgäster och kan enkelt delas och anpassas.

 

 

Planlösning

Kontors delen är ca 200 kvm med reception, kontorsrum, konferensrum och förråd. Matsal och storkök som är fullt utrustat och fyra stora omklädningsrum.

I industridelen är helt uppvärmd och har en längd på ca 72 meter och 3,5 meter till balk. Idag uppdelad i flera hallar och här finns också flera produktionskontor. Totalt ca 4 300 kvm. Starkströmsskenor och 600A i eget ställverk. Inbyggd lastkaj med två portar.

Lagertält om ca 320 kvm med avfuktare finns vidbyggt och nås från industridelen. 

Omgivning/Natur

Mycket bra beläget med närhet till centrum och hamnen.

Kommunikationer

Bra tillgänglighet för ankommande och avgående gods och närhet till infarten till Simrishamn. Från tågstationen tar man sig lätt till Malmö och Öresundsregionen.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten.

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.