Gröna huset och nya lagerhallarna
Katrineholm
Industri/Verkstad
Adress:
Fågelgatan 1
Pris:
15 000 000 kr
Hyresintäkt:
2 240 000 kr/år
Lokalarea:
885 Kvm

Industri och kontor - Katrineholm

Huvudsakligen uthyrda industrifastigheter med centralt läge i Katrineholm. Hyresintäkt ca 1 900 000 kr/år.

Två fastigheter med en total tomtareal om ca 14 000 kvm med fyra byggnader om drygt 4 300 kvm. Fastigheterna disponeras och säljs som en enhet.

Detta är ett bra förvaltningsobjekt med utvecklingspotential.

Utvecklingspotentialen består dels av en lokalyta, som idag nyttjas av fastighetsägaren och som inte finns med i de angivna hyresintäkterna, dels av en yta som f n håller på att byggas om till kontor/lager. Det finns gott om intresserade spekulanter på dessa ytor som totalt uppgår till drygt 400 kvm.

Bedömd hyresintäkt vid fullt uthyrd fastighet bedöms uppgå till ca 2 400 000 kr.

Fastighetsbeskrivning

Två fastigheter med en tomtareal på ca 14 000 kvm. Tomten är bebyggd med de fyra nedanstående byggnaderna och utgörs utöver byggnadera av stora parkerings- och rangerytor. Tomten är staketomgärdad och delvis asfalterad, delvis grusad. Eget stickspår från västra stambanan som går mellan Stockholm och Göteborg har dragits fram till fastigheten, vilket gör den till en mycket attraktiv fastighet ur logistisk synpunkt.

Nedanstående fyra byggnader finns på fastigheterna:

Röda huset:
Kotorsbyggnad om ca 170 kvm ursprungligen uppfört runt sekelskiftet. Byggnaden är väl underhållen och i gott skick. Fullt uthyrd. Byggnaden har trästomme, träfasad och plåtbelagt tak.

Gula huset:
Byggnad om ca 1 059 kvm som disponeras som kontor, verkstad, lager och butik. I byggnaden finns även gemensamhetsytor i form av dusch, omklädningsrum, bastu och ett stort konferensrum som disponeras fritt av samtliga hyresgäster. Fastigetsägaren disponerar ca 200 kvm i denna byggnad. Dessutom finns här en vakant butiksyta om 70 kvm samt en yta som f n håller på att byggas om till kontor/lager. Byggnaden uppfördes runt sekelskiftet och är väl underhållen och i gott skick. Stomme av betong, putsad fasad, plåtbelagt tak. Takhöjd på upp till 6 meter. Travers finns.

Gröna huset:
Lager-/produktionsbyggnad om ca 945 kvm uppförd 1982, tillbyggd med en kontorsdel 1995 om ca 299 kvm. I anslutning till lagerbyggnaden finns även ett lagertält om ca 120 kvm som kan fungera som sluss till lager-/produktionsbyggnaden. Lager-/produktionsbyggnaden har stålstomme, väggar och tak av plåt samt betonggolv. Takhöjd på 8 meter. I byggnaden finns två traverser, den ena med en kapacitet på 16 ton och den andra på 5 ton. Två stora lastportar. Kontorsdelen är en träbyggnad som består av ett flertal kontorsrum samt personalutrymmen i form av kök, matrum och omklädningsrum med duschar.

Nya lagerhallarna:
Två nya lagerhallar, sammabyggda med respektive kortsida på det gröna huset. Den ena av hallarna disponeras tillsammans med det gröna huset. Byggnaderna är uppförda i två omgångar under senare delen av 2000-talet, den ena med en lokalarea på 750 kvm och den andra med en lokalarea på 1 000 kvm. Betonggolv, stomme av stål, fasad och tak av plåt.

Uppvärmning sker med värmepumpar. Luft-/vattenpumpar i de äldre byggnaderna, luft-/luftpumpar i de nya lagerhallarna. Vid behov finns möjlighet till kompletteringsvärme med hjälp av äldre oljepanna i de äldre byggnadsdelarna.

 

 

Omgivning/Natur

Fastigheterna är belägna i utkanten av Sandbäckens industriområde och gränsar till privatbostadsbebyggelse i form av enfamiljs- och flerfamiljshus. I närheten finns skola och sjukhus. Till Katrineholms centrum är det endast drygt 1 km.

Med bil till Stockholm tar det ca 1,5 timme, medan tåget tar ca 50 minuter. Avståndet till Katrineholms Järnvägsstation är ca 1 km.

Ansvarig Mäklare

Tomas Solberg
Tomas Solberg Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare tomas.solberg@bjurfors.se
070-782 00 84