Länna industriområde
Huddinge
Industri/Verkstad
Adress:
Svarvarvägen 20
Pris:
14 900 000 kr
Bruttoarea:
600 Kvm

Industri- och kontorsfastighet!

A-läge i attraktiva Länna industriområde ca 15 min från Stockholm City. Industri- och kontorsfastighet med bra uppställningsyta!
Fastigheten är nybyggd 2010. Innehåller tre lastportar med oljeavskiljare, uppställningsyta samt mycket fräscha kontorsytor.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten är taxerad med typkod 433 industrienhet, annan övrig byggnad. Tomten är 1 581 kvm och huset som är byggt 2010 har en bottenplatta om ca 240 kvm. 

Fastigheten värms upp genom bergvärme och det finns inlagd golvvärme.

Planlösning

Tomten är i suterräng och från gatan finns en rak bra nedfart till tomtens stora uppställningsyta (ca 1 000 kvm) av hårdgrus.

Nedre plan (ca 240 kvm):
Avsedd för lättindustri med tre lastportar om 4 x 4,5 meter. Oljeavskiljare finns kopplad. Finns även mindre omklädningsrum med dusch och wc.

Entréplan (ca 240 kvm):
Kontorsyta i fint skick som idag består av 5 separata kontor, 1 förråd/kontor, kök och allrum, balkong, 2 wc, relax-/omklädningsrum, bastu och dusch.

Övre Plan (ca 120 kvm):
Kontorsyta bestående av två stora kontorsrum, soffgrupp, pentry och wc.

Bredvid huset på framsidan finns ett separat garage (ca 25 kvm) som rymmer en bil. På framsidan finns parkeringsmöjlighet för ca 8 bilar.

Omgivning/Natur

Länna industriområde ligger cirka 20 kilometer söder om centrala Stockholm på ett fantastiskt läge med nära anslutning till riksväg 73. Området präglas av industri- och logistikverksamheter men även en hel del handel med stora aktörer. Serviceutbud med ett flertal restauranger, matvarubutik samt Länna Köpcentrum finns i närområdet. Det finns goda kollektivtrafikförbindelser med buss till Stockholm med omnejd.

Kommunikationer

Goda kollektivtrafikförbindelser med buss till Stockholm med omnejd. 

Med bil är det nära anslutning till riksväg 73

Närservice

I närområdet finns ett lokalt serviceutbud med butiker och restauranger. Bl.a. nära till Bauhaus, Länna Möbler, Plantagen, Länna Köpcentrum och PostNord.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Visning fram till: Löpande
Indikativt bud senast: Löpande 
Loi samt due dilligence start senast: Enligt överenskommelse 
Överlåtelseavtal tecknas senast: Enligt överenskommelse 
Tillträde senast: Enligt överenskommelse 

Ansvarig Mäklare

Hampus Tapper
Hampus Tapper Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare hampus.tapper@bjurfors.se
070-782 00 86