• Berggren Maskiner AB
  • Tomtarea  3.761 kvm.
  • Entré  och kontorsbyggnad
Kävlinge
Industri/Verkstad
Adress
Fabriksgatan 5
Pris
4 500 000 kr

För mer information kontakta

Mats Lundberg Mats Lundberg Reg. Fastighetsmäklare mats.lundberg@bjurfors.se
040-608 30 11

Kontakta mäklaren för visning

Industrifastighet i Kävlinge

På Fabriksgatan i Kävlinge ligger denna tomställda industrifastighet om om ca.1510 kvm.

Fastighetsbeskrivning

Tomställd industrifastighet om ca.1510 kvm. Här har Berggren Maskiner AB drivit sin verksamhet i många år. På den 3.761 kvm stora tomten ligger produktions och lagerlokalerna sammankopplade utmed den yttre tomtgränsen. Dessa lokaler är delvis uppvärmda med en pelletspanna. De äldsta byggnaderna är från 1920-talet och i början av 70-talet genomfördes den senaste tillbyggnaden. Kontorsbyggnaden som är byggd som ett charmigt korsvirkeshus om ca. 93 kvm uppfördes 1965 och innehåller 3 kontorsrum på bottenplan samt mötesrum och pentry på ovanvåningen. Gårdsplanen är till största delen asfalterad och väl omgärdad av byggnaderna samt staket och grindar vid infarten.          

Kommunikationer

Fastigheten är belägen mellan Kävlinge golfbana och väg 108 samt mellan Kävlingeån och väg 104. 

I dag bedrivs pendeltågstrafik, med Pågatåg och Öresundståg på linjerna mot Lund och Malmö i södergående riktning samt Landskrona och Helsingborg i norrgående. Kävlinge är och har länge varit en viktig järnvägsknut.

Närservice

Här finns högstadieskola, Korsbackaskolan. Biblioteket i Kävlinge ritades 1926 av arkitekten Erik Lallerstedt. Kävlinge golfklubb ligger i direkt anslutning till Kävlinge tätort. Kommunen har en folkmängd på ca.10.000 invånare. 

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. 

10 % av försäljningspriset erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. 

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.