Fastigheten
Södertälje
Industri/Verkstad
Adress:
Ekeby Gård
Tomtareal:
5 412 Kvm

Industrifastighet intill E:4an

Industrifastighet om 5 412 kvm i markareal samt byggnad om ca 240 kvm plus övervåning om ca 200 kvm. Mycket bra skyltläge intill E:4an vid Hölö Trafikplats. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten Hölö-Ekeby 1:34 är taxerad som industrienhet och ligger utanför detaljplan.

Del av marken hyrs ut för uppställning av byggnadsställningar med en hyresintäkt om 36 000kr/år

Fastigheten ligger inom riksintresse för ny järnväg (Ostlänken) och inom vägområde. Fastigheten ligger inom korridoren för kommande infrastrukturprojekt, Ostlänken men inte inom område för expropriering. 

https://www.trafikverket.se/nara-dig/projekt-i-flera-lan/Ostlanken/idittomrade/SodertaljeTrosa/

Planlösning

Ladan om 240 kvm taxerad yta är av enklare standard. Avlopp saknas, vatten från grävd brunn. 

Omgivning/Natur

I Hölö finns matbutik, restauranger och kiosk.

Kommunikationer

Kollektivtrafiken till och från Hölö består av busstrafik till Järna och Södertälje för att byta till pendeltåg. Direktlinje buss ger möjlighet till snabba resor till Södertälje Syd, Södertälje hamn och centrum. 

Ansvarig Mäklare

Gustav Sandström
Gustav Sandström Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare gustav.sandstrom@bjurfors.se
070-782 00 90