Fabriksvägen 2, Bålsta
Håbo
Industri/Verkstad
Adress:
Fabriksvägen 2
Åsatt fastighetsvärde:
37 000 000 kr
Hyresintäkt:
3 710 475 kr/år
Lokalarea:
1 982 Kvm

Industrifastighet med idrottshall - Bålsta

Huvudsakligen uthyrd och nyrenoverad industrifastighet som till stora delar är ombyggd till hall för gymnastik och kampsport.

Nuvarande hyresintäkter uppgår till ca
3 600 000 kr, varav Håbo kommun står för ca 2 550 000 kr som hyresgäst för idrotts-hallarna. Det finns en vakant kontorslokal om ca 140 kvm samt drygt 30 kvm lager med ett uppskattat hyresvärde på ca 100 000 kr. Driftnetto med nuvarande hyresintäkter ca 3 100 000 kr.

Byggnaden är ursprungligen uppförd 1978 och är tillbyggd i flera etapper mellan 1992 och 2007. De delar som används som idrottshallar iordningställdes 2016 och är i toppskick.

Fastighetsbeskrivning

Industrifastighet med en tomtareal på 8 706 kvm bebyggd med en industribyggnad om 3 729 kvm. Ca 2 000 kvm av byggnaden disponeras som idrottslokal för gymnastik, styrketräning, judo och boxning med omklädning, dusch och bastu. 

Övriga ytor utgörs av enklare kontorsytor samt varm- kallager, och ytor för produktion.  

Den plana, asfalterade och staketomgärdade tomten används dels som parkering för fastighetens hyresgäster, dels som uppställningsplats för tre av fastighetens hyresgäster. 

Idrottslokalerna iordningsställdes 2016 då även hela byggnadens ventilationssystem byggdes.

Större delen av byggnaden, ca 3 400 kvm, har en mycket effektiv uppvärmning med oljepanna och mekanisk till- och frånluftsventilation med värmeåtervinning. Resterande del av byggnaden, ca 300 kvm, värms upp med luft-/luftvärmepump.

Byggnaden som ursprungligen uppfördes 1978 är tillbyggd i flera etapper under 1992, 1995, 2002 och 2007. Löpande renoveringar och ombyggnationer har skett varav den största under 2016 då idrottshallarna iordningsställdes och ventilationssystem byggdes.

Byggnaden har delvis träfasad, delvis plåtfasad. Tak av plåt, grundläggning huvudsakligen av betong. Stomme delvis av trä, delvis av stål och betong.

Planlösning

Byggnaden består av 4 hallar för idrottsverksamhet, två kontorsdelar (kan delas upp i mindre enheter), fem lokaler för produktion/varmlager samt ett kallager. Lagerlokalerna har en takhöjd på upp mot 7 meter i vissa delar. Se bifogad planritning. 

Omgivning/Natur

Fastigheten är belägen i Västerskogs Industriområde, ca 3 km från Bålsta Centrum. Omgivningen utgörs huvudsakligen av fastigheter för lättare industriändamål. 

Kommunikationer

Lättillgängligt med bil från E18. Ca 25 min (30 km) med bil till Enköping och ca 30 min med bil till Stockholm City (45 km). Lokalbuss ca 500 meter från fastigheten.

Ansvarig Mäklare

Tomas Solberg
Tomas Solberg Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare tomas.solberg@bjurfors.se
070-782 00 84