• Framsida vänster gavel
  • Framsida höger gavel
  • Verkstadshall RJ Mekan
Botkyrka
Industri/Verkstad
Adress
Kartvägen 9
Åsatt fastighetsvärde
22 000 000 kr
Uthyrbar area
1 095 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
1 180 728 kr/år

För mer information kontakta

Patrik Ageman Patrik Ageman Reg. Fastighetsmäklare - Transaktionsrådgivare patrik.ageman@bjurfors.se
070-782 00 87

Kontakta mäklaren för visning

Industrifastighet Skyttbrink

Industrifastighet med stor tomt med byggrätt och modern, påkostad och välbyggd industribyggnad om ca 1 095 kvm.

Byggnadsbeskrivning

Den stora tomten (4 036 kvm) är inhägnad med två dubbelgrindar. Plana, asfalterade ytor med gott om plats för parkering och uppställning.

Fastighetens byggrätt är inte fullt utnyttjad. Möjlighet finns att bebygga fastigheten med cirka dubbla byggnadsytan.

Byggnaden är uppförd av Llentab 2015. Byggnaden inrymmer för närvarande tre hyresgäster. Möjlighet finns att dela upp ytorna i upp till sju lokaler.

Fastighetsägarens egna ytor har fyra portar och utgörs av verkstadsytor  och kontors-, köks-, omklädnings- och konferensytor på entréplanet (ca 454 kvm). Trappa till entresolplan (ca 132 kvm).

Verkstadsdelen är inredd med en travers med lyftkapacitet om 5,5 ton.

Lokal nummer 1 (ca 209 kvm) har två portar och är förberedd för tillbyggnad av entresolplan. 

Lokal nummer 2 utgörs av ytor för kontor, omklädning, kök, tvätt och omklädning om ca 94 kvm. Verkstadsdelen, som har två portar är ca 133 kvm. Trappa upp till entresolplan (ca 94 kvm) ovan kontorsdelen.

Total byggnadsyta ca 1 095 kvm.

Byggnaden är modern, påkostad och välbyggd. Låga driftkostnader tack vare bergvärme och väl tilltagen isolering. Flexibla ytor med möjlighet att dela av och bygga på entresolplan. 

Stomme & bjälklag i stål. Tak och fasader i plåt. 3-glasfönster. Gjuten betongplatta. Uppvärmning via väldimensionerad bergvärme (3 borrhål á 280 meter). Mekanisk ventilation med värmeåtervinning. Fiber finns indraget. Golvbrunnar finns i nästan samtliga lokaler. Takhöjd till nock ca 9 meter, till underkant takstol 7,1 meter. Sju stycken vikportar med gångdörrar, höjd 4,80 meter, bredd 4,20 meter. Byggnaden är klädd med 90 cm hög betongsockel.

Omgivning/Natur

Fastigheten är belägen i attraktiva Skyttbrinks industriområde med närhet till Tumba och Tullinge. 

Kommunikationer

SL trafikerar Tumba/Tullinge med buss 713 alt. pendeltåg.  

Övrigt

Fastigheten överlåtes fulltuthyrd alternativt finns möjlighet att överta nuvarande ägares (RJ Mekan) ytor om ca 587 kvm.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning, bud, DD, tecknande av överlåtelseavtal samt tillträde sker efter överenskommelse.