Fjärde tvärgatan
Landskrona
Industri/Verkstad
Adress:
Fjärde Tvärgatan 15
Åsatt fastighetsvärde:
9 500 000 kr
Hyresintäkt:
1 752 202 kr/år
Bruttoarea:
3 320 Kvm
Uthyrbar area:
3 146 kvm

Industrifastighet

Industrifastighet i Landskrona hamn med många möjligheter att utveckla. Delvis uthyrd och bra beläget. Ca 2 000 kvm är ledigt för köparen.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten är bebyggd med en verkstads och industribyggnad med kontor. Uppförd 1945 och kontorsdelen tillbyggd 1977. Verkstadsdelen är tillbyggd 1987. Kontorsdelen är i tre plan och verkstadsdelen har en takhöjd på ca 6 meter till balk.

Det finns fem traverser från 2 till 8 tons kapacitet.

Flertalet fönster är bytta och taket på kontorsdelen är omlagt 2002 och på verkstadsdelen 2012.

Planlösning

Verkstaden med kontor är ledigt för köparen och utgör ca 2 040 kvm och är tomställd. Porthöjd mellan ca 3.60 till 4,30 meter och ca 6 meter till balk. Flertalet traverser från 2-8 ton.

Tvätthall för fordon är uthyrt till Yara och omfattar ca 75 kvm. 

En verkstad med kontor om ca 160 kvm är uthyrt till Crystopt -X som även hyr ett separat lager om ca 180 kvm.

Kontoret på tredje våningen är uthyrt till Nordkalk och är ca 380 kvm.

Kontor på andra våningen finns ledigt och är ca 119 kvm.

Kontor / verkstad på plan 2 omfattar ca 192 kvm och är också ledigt för köparen.

 

 

Kommunikationer

Fastigheten ligger bra till i hamnen med närhet till både centrum och E6/E4.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i det bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

 

Ansvarig Mäklare

Mikael Ekman
Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82