• 441168-9.jpg
  • 441168-8.jpg
  • 441168-3.jpg
  • 441168-1.jpg
  • 441168-11_2.jpg
  • 441168-4.jpg
Landskrona
Mark
Adress
Bromsgatan 2
Pris
1 000 000 kr
Tomtarea
5 065 Kvm

För mer information kontakta

Michael Henriksson Michael Henriksson Reg. Fastighetsmäklare, Transaktionsrådgivare michael.henriksson@bjurfors.se
070-818 82 51

Kontakta mäklaren för visning

Industritomt

Industritomt i Landskronas östra industriområde med närhet till motorväg. Hårdgjord yta och stänglsad tomt.

Fastighetsbeskrivning

Industritomt om ca 5.000 kvm i Landskronas östra industriområde med närhet till motorväg. Hårdgjord yta och stänglsad tomt. Detajplan medger småindustri med byggnadshöjd om 8 meter. Mer info om detaljplan finns under fliken "dokument och länkar". Årlig tomträttsavgäld 41.000 kr, 10-årig tomträttsperiod med start 2014-01-01.

Kommunikationer

I anslutning till gång- och cykelväg samt busshållsplats.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på tomträtten.

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av köpeskillingen erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten/tomträtten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

Servitut

Ledningsrätt starkström, Last
1282K-13/9 - 1, 2013-04-26

Taxeringsvärde

Industrienhet, tomtmark (411)
Mark, värde: 709 000 kr
Summavärde: 709 000 kr

Taxeringsår: 2014