• Höstbruksvägen 12
  • Bra läge
  • Kontor Lokal A
Lund
Lager/Kontor
Adress
Höstbruksvägen 12
Åsatt fastighetsvärde
15 500 000 kr
Uthyrbar area
1 203 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
1 156 908 kr/år
Tomtarea
3 878 Kvm

För mer information kontakta

Mikael Ekman Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82
073-920 66 63

Kontakta mäklaren för visning

Kommersiell fastighet

Välskött kommersiell fastighet bra beläget vid Nova.

Fastighetsbeskrivning

Välskött industri och kontorsfastighet bra beläget intill Nova Handelsområde med bland annat Stora Coop, Ica och Systembolaget i området. Fastigheten är 3 878 kvm och bebyggd med ca 1 203 kvm lokalyta. Bra parkeringsmöjligheter. 

Planlösning

Lokal A och B är ca 440 kvm och består av största delen kontor och är uthyrd till 2023-01-01

Lokal C är ca 205 kvm bestående av kontorsdel och lager och är uthyrt till 2023-05-31

Lokal D är ca 279 kvm består av kontorsdel och lager och är uthyrt till 2026-04-30

Lokal D är också ca 279 kvm och utgörs av kontor och produktions del och är ledigt för en köpare 2022-08-01

Hyresgästerna betalar tillägg för driftskostnader och fastighetsskatt.

Omgivning

Bra läge intill handelsområdet och ett expansivt område.

Kommunikationer

Bra kommunikationer både till centrala Lund och till E6/E45.

Närservice

Stort utbud av affärer, restauranger och all service finns i närområdet.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.