• Maskingatan 43
  • Parkering
  • Exteriör
Trelleborg
Industri/Verkstad
Adress
Maskingatan 43
Pris
8 800 000 kr
Uthyrbar area
1 500 kvm
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
720 000 kr/år

För mer information kontakta

Mikael Ekman Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82
073-920 66 63

Kontakta mäklaren för visning

Kommersiell fastighet

Fullt uthyrd industrifastighet i Trelleborg. Mycket bra skick och hyresavtal till 2023.

Fastighetsbeskrivning

Välbyggd industrifastighet i bra skick. Betongplatta och stålkonstruktion. Välisolerad och ett bra ventilationssystem med kyla. Gott om parkeringsplatser framför huset.

Planlösning

Fastigheten inrymmer idag ett gym. En stor öppen lokal som inretts med två nya omklädningsrum med duschar och bastu, avgränsat gruppträningsrum och spinning. Här finns också ett par rum för tex. massage. ca 10 meter till nock på ena delen och ca 6 meter på den lägre delen. Personalutrymme och pentry. Pannrum och fläktrum.

Omgivning/Natur

I området finns flera företag, affärer och Willys. Ett bra handelsområde med närhet till bostadsområdena och centrum.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.