• Entré och parkeringsplatser
  • Kontor och lagerfastighet
  • Reception
  • Stort kontorsrum tidigare tre mindre
  • Kontorsrum
  • Konferensrum
  • Kök med nyare inredning
  • Kök och tidigare kontorsrum
  • Kylrum med pallställ
  • Frysrum
Malmö
Lager/Logistik
Adress
Pinjegatan 4
Pris
7 000 000 kr

För mer information kontakta

Torbjörn Persson Torbjörn Persson Reg. Fastighetsmäklare torbjorn.persson@bjurfors.se
040-608 38 81

Kontakta mäklaren för visning

Kontors-/lagerfastighet med kyl-/frysrum

Fastighet med ca 220 kvm kontor, ca 300 kyl/frysrum och ca 280 lager. Beläget innanför inre ringvägen vid trafikplats Hindby.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten är belägen innan för Inre Ringvägen vid Trafikplats Hindby i närheten av Djursjukhuset.

På fastigheten står en byggnad från 1969. Ut mot gatan ligger en kontorsdel. Innanför entén ligger en reception med marmorgolv. Till höger, längs en korridor, kommer först ett stort kontorsrum som tidigare varit tre mindre rum. Därefter kommer ytterliggare två lite större kontors- eller konferensrum. Här finns även ett arkivrum samt ett helkaklat WC från byggnadstiden. Mot lagret finns ett mindre omklädningsrum med WC och dusch. Till vänster om receptionen ligger , också längs en korridor, ett mindre kontorsrum samt ett kök som är sammanslaget med ett tidigare kontorsrum. Köket har IKEA inredning som är ett par år gammal. På golven ligger laminatgolv eller heltäckningsmatta. Kontorsdelen är på ca 224 kvm

Bakom kontoret ligger lagerdelen. Det var tidigare en mer öppen hall på ca 576 kvm. Denna har sedan delats upp i tre kyl/frysrum på totalt ca 300 kvm. Två av dem byggdes av SIA glass runt år 2000, dessa är frysrum. År 2015 byggde dåvarande hyresgäst till ett kylrum. I samband med detta byggdes även ett sk. skalrum rikt utrustat med eluttag, vattenkranar och avlopp.Det byggdes även ett WC på lagret. 

Mot väster och gården finns två portar på ca 4 x 3 m (H x B). På gården framför kontoret finns sju markerade P-platser. Mot öster finns en mindre inhägnad gårdsdel. Runt hela byggnade är det uppsatt 1 000 W halogenlampor med rörelsedetektorer. I princip hela tomten är asfalterad.

Kontorsdelen är klädd med mexitegel och lagerhallen har stålstomme klädd med plåt. På taken ligger papp. År 2016 byttes alla fönster ut och taket över kontoret lades om. Uppvärmning sker med luftvärmepump från runt år 2010. Hela lagret har ledbelysning. Pallställen ingår. 

 

Omgivning/Natur

Fastigheten är belägen i ett område med blandad bebyggelse av lättare industri och bostäder.

Kommunikationer

Fastigheten är lätt att nå med bil och lastbil på sitt lättillgängliga läge innanför Inre Ringvägen mellan Ystadvägen och Jägersrovägen. På Jägersrovägen går både lokal och regionbuss. Till Pågatågstationen vid Persborg är det ca en km.

Närservice

Till Ica Maxi vid Ystadvägen är det bara några hundra meter. I närområdet finns även Max Hamburgare och gatukök. Till Jägersro centrum är det någon kilometer.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i det bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.