Bromölla
Bromölla
Butik/Handelsfastighet
Adress:
Rattens gränd 1
Åsatt fastighetsvärde:
23 500 000 kr
Hyresintäkt:
2 769 488 kr/år
Bruttoarea:
5 220 kvm
Markareal:
17831 kvm

Kontors och industrifastighet

Bra belägen industri och handelsfastighet i Bromölla med fina skyltmöjligheter mot E22.
Mestadels uthyrd och i mycket gott skick. Ny solcellsanläggning från 2023.

Fastighetsbeskrivning

Fastigheten utgör 17 831 kvm tomtyta som till största delen är hårdgjord yta och inhägnad.

Ny detaljplan framtagen 2022 för att utöka användningsområdena på fastigheten. Detaljplanen medger C,K, och Z, vilket innebär centrumverksamhet med öppenvård, handel, träningslokal, kontor samt ytkrävande verksamheter med begränsad omgivningspåverkan. Solcellsanläggningen byggd 2023 och beräknas ge ca 265 000 kwh/år. 

Stor asfalterad parkeringsyta.

 

Byggnader

Byggnaderna är uppförda 1991 och består dels av en kontorsbyggnad i två plan på drygt 1 000 kvm som idag är uthyrt som vårdcentral och en mellandel som knyter samman kontorsdelen och industridelen. 

Industridelen är idag delvis uthyrd till ett gym, en butik och här finns även ett kontor på plan två som är hyresledigt,

Varmlager om ca 610 kvm är outhyrt samt ett kallager om ca 770 kvm som delvis är uthyrt. Fri takhöjd på 6,5 meter till balk.

Byggnaderna är uppförda med en stålstomme på betongplatta och tak och fasader i plåt. Uppvärmning sker med vattenburet värmepump system. Ventilation med till- och frånluft samt viss komfortkyla finns. 

Omgivning

Bromölla ligger vackert beläget i nordöstra Skåne och omges av natursköna områden. Här finns möjlighet till avkoppling och rekreation i form av skogar, sjöar och naturområden. Bromölla är omgivet av flera vackra sjöar, inklusive Ivösjön och Immeln. 

Kommunikationer

Invid E22 med bra och lätt tillfartsväg.  

Närservice

Bromölla erbjuder all tänkbar service med affärer och restauranger.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i det bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.

 

Ansvarig Mäklare

Mikael Ekman
Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare Transaktionsrådgivare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82