• Önsvala alle
  • Bra läge
  • Kontor
Staffanstorp
Kontorsfastighet
Adress
Önsvala allé 8
Pris
7 350 000 kr

För mer information kontakta

Mikael Ekman Mikael Ekman Reg. Fastighetsmäklare mikael.ekman@bjurfors.se
040-608 38 82
073-920 66 63

Kontakta mäklaren för visning

Kontorsfastighet i Staffanstorp

Mycket välskött kontorsfastighet om ca 785 kvm med bra läge nära väg 11 säljes tomställd.

Fastighetsbeskrivning

Mycket välskött kontorsbyggnad i ett plan med en delvis inredd ovanvåning. Byggnaden byggdes 1992 med en betongplatta, teglad fasad och betongpannor på yttertaket. Besöksparkering framför huset och inhägnad tomt med parkering på baksidan. Uppvärming sker med naturgas och FTX med kyla.

Planlösning

Planlösningen utgör idag kontor, mötesrum och lunchrum samt ett mindre lager. Planlösningen kan enkelt ändras efter behov och verksamhet. Ovanvåningen inreddes år 2000 och har idag två större rum. 

Omgivning/Natur

Fastigheten är belägen i sydvästra delen av Staffanstorp med företag och villaområde i omgivningen.

Kommunikationer

Bra läge nära rondellen med riksväg 11 mot Malmö. Bra Bussförbindelser.

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. 

Försäljningen kommer att genomföras som en fastighetsaffär. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten.

Tidplan

FÖR DENNA FÖRSÄLJNINGSPROCESS AVSES TIDPLANEN ENLIGT NEDAN FÖLJAS.

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.