• Fasader och parkeringsplatser
  • Gemensam konferenslokal i bottenplan
  • Pentry i bottenplan
  • Fasad mot Möllegränden
  • Gemensam konferenslokal i bottenplan
  • Toalett i bottenplan
  • Korridor i bottenplan
  • Exempel på kontorslokal våning 1
  • Korridor våning 1
Helsingborg
Kontorsfastighet
Adress
Möllegränden 22
Åsatt fastighetsvärde
21 000 000 kr
Hyresintäkt vid fullt uthyrt
1 210 560 kr/år

För mer information kontakta

Nils-Erik Jidemo Nils-Erik Jidemo Reg. fastighetsmäklare nils-erik.jidemo@bjurfors.se
042-611 41 12
070-345 48 88

Kontakta mäklaren för visning

Kontorshotell i toppskick

Centralt beläget kontorshotell. 2 minuters promenad från Knutpunkten, Helsingborgs buss, tåg och färjeterminal. Genomgripande renoverat åren 2004 till 2017.

Planlösning

Bottenvåningen med genomgående klinker på golv och målad vägg

4 stycken kontorsrum
2 stycken konferensrum för gemensamt nyttjande
Gemensamt pentry
2 Gemensamma toaletter

Våning 1, med genomgående bokparkett och målad glasfiberväv

7 stycken kontorsrum
Gemensamt pentry
Gemensam toalett

Våning 2. med genomgående bokparkett och målad glasfiberväv

8 stycken kontorsrum
Gemensamt pentry
Gemensam toalett

 Samtliga kontorsrum har indragen internet.

Samtliga hyresgäster får fritt boka de två konferensrummen i bottenplan

Parkeringsplatser 

På gården finns 12 uthyrda parkeringsplatser

Kommunikationer

2 minuters promenad till Knutpunkten (buss, tåg och färjeterminal)

Närservice

Beläget i centrum med allt tänkbart utbud

Instruktion om försäljning

FÖRUTSÄTTNINGAR

Försäljningsprospektet grundar sig på information som erhållits från säljaren samt från andra källor. Ingen garanti lämnas avseende innehållets riktighet. Säljaren samt Bjurfors Näringsliv friskriver sig uttryckligen från allt ansvar, eventuella fel eller ofullständigheter i prospektet eller i annan information, muntlig eller skriftlig, som tillhandahålls intressent till fastigheten.

Köpare av fastigheter har en långtgående undersökningsplikt. Spekulanter uppmanas därför att inför ett eventuellt förvärv noggrant utföra sin undersökningsplikt avseende fastighetens skick och övriga frågor som är av vikt för spekulanten.

Mottagare av prospektet förbinder sig att endast använda den för detta ändamål och inte kopiera eller delge den till andra utan skriftligt tillstånd.

Säljaren förbehåller sig rätten att avböja bud, avsluta pågående förhandlings- eller försäljningsprocess eller ändra ovan angivna riktlinjer utan att ange skäl för detta.

FÖRSÄLJNINGSPROCESSEN

Potentiella köpare inbjuds härmed, på basis av detta prospekt, att lämna indikativa bud på fastigheten. Buden ska anges med hänsyn tagen till eventuell latent skatteskuld.

Försäljningen kommer att genomföras som en bolagsaffär i vilket aktierna i de bolag som äger fastigheten överlåtes. Inga finansieringsvillkor medges. Köparen står för egna förvärvskostnader.

10 % av fastighetsvärdet erlägges i form av handpenning på dagen för tecknande av köpekontrakt/aktieöverlåtelseavtal. Resterande del av köpeskillingen erläggs på tillträdesdagen.

Fastigheten och bolaget överlåtes i befintligt skick och ägaren kommer att friskriva sig från allt ansvar för faktiska fel och brister, rättsliga fel, rådighetsfel och andra fel som ansvar för s k dolda fel. Spekulanter skall tillsammans med bud även lämna en kortfattad beskrivning av spekulant samt redogöra för tänkt finansieringsstruktur. Möjlig tillträdesdag skall anges. Spekulanter kommer ges tillfälle att genomföra en såväl teknisk som ekonomisk Due Diligence av fastigheten och bolaget.

Tidplan

Visning av fastigheten sker efter överenskommelse.